1. Hur kommer lokalbokningen för tentamen att se ut?

 2. Kommer bara speciella tentasalar användas?

 3. Hur många tentander ryms i tentasalarna i Albano?

 4. Kommer det att finnas resursrum som kan användas för funka-studenterna?

 5. Kommer det att finnas vilrum?

 6. Hur kommer man att sköta tentamen-administrationen omkring funka-studenter? Kommer det finnas en särskild ”funka-grupp”?

 7. Hur lång tid i förväg måste institutionen meddela tentadatum till den centrala tentaadministrationen?

 8. Hur lång tid i förväg för funka-studenterna?

 9. Hur kommer tentaanmälan att administreras (av institutionen eller av den centrala administrationen)?

 10. Hur lång tid innan tentan kommer studenterna att behöva anmäla sig?

 11. Kommer det att vara fasta tentaperioder?

 12. Hur kommer rekrytering av tentavakter se ut? Kommer man att använda befintliga tentavakter från institutionerna?

 13. Hur kommer tentavakterna utbildas?

 14. Kommer tentorna att scannas?

 15. Kommer centrala tentamensadministrationen även administrera digitala tentor (t.ex. e-tentor)?

 16. Tillåtna hjälpmedel vid tentamen (t.ex. miniräknare, formelsamling eller kursbok): hur ska detta kommuniceras till den centrala tentaadministrationen inför varje tenta?    

 17. Vad kommer institutionen fortfarande att behöva administrera och ansvara för kring tentamensadministrationen?

 18. Blir det obligatoriskt att använda tjänsten?

 19. Hur långa tentor kan vi ha?

 20. Vad kommer det att kosta?

 21. Kommer vi att kunna ha tentor exakt de datum vi vill?

   

1.  Hur kommer lokalbokningen för tentamen att se ut?

Beställning sker av administratörer i TE-Exam. (Till sidans topp)

2. Kommer bara speciella tentasalar användas?

Skrivsalarna kommer i första hand alltid att användas, men vid toppar (extra belastning) kommer även undervisnings- och hörsalar att nyttjas (precis som idag). (Till sidans topp)

3.  Hur många tentander ryms i tentasalarna i Albano?

Det kommer inte att finnas några tentamensalar i Albano, därav behovet av en central tentamensadministration i Frescati Södra huset. (Till sidans topp)


4.  Kommer det att finnas resursrum som kan användas för funka-studenterna?

Fastighetsavdelningen planerar för helt nya tentalokaler i Frescati Södra (hus B, plan3) för FUNKA-studenterna. Här kommer att finnas öppna ytor liksom mindre rum, 50 st platser planeras, samt ytterligare ca 15 grupprum att användas vid toppar utanför hus B, plan 3. (Till sidans topp)

 

 
5. Kommer det att finnas vilrum?

I Frescati Södra, hus B plan 3 kommer det att finnas platser för vila för FUNKA-studenterna. För övriga studenter finns det befintliga vilrum i Södra huset. (Till sidans topp)


6. Hur kommer man att sköta tentamen-administrationen omkring funka-studenter? Kommer det finnas en särskild ”funka-grupp”?

Vi tänker att tentamensadministratörerna skall arbeta i Frescati Södra, hus B, plan 3. Hur detta kommer att fungera mer exakt kommer att beslutas under projektets gång. Det kommer att ställas högre krav på vad skrivvakter för FUNKA-studenter ska kunna, t.ex. att behärska teckenspråk etc. 
(Till sidans topp)


7. Hur lång tid i förväg måste institutionen meddela tentadatum till den centrala tentamensadministrationen?

Det kommer att variera, till exempel behövs längre framförhållning för beställning av tentamenslokaler vid tentamenstoppar och kortare framförhållning när det gäller perioderna däremellan. (Till sidans topp)


8. Hur lång tid i förväg för funka-studenterna?

Samma som för alla andra studenter (se svar föregående fråga). 
(Till sidans topp)


9. Hur kommer tentaanmälan att administreras (av institutionen eller av den centrala administrationen)?

Av den centrala tentamensadministrationen. Studenterna kommer anmäla sig till tentan i Ladok. Ladok interagerar sedan med TE-Exam. (Till sidans topp)


10. Hur lång tid innan tentan kommer studenterna att behöva anmäla sig?

Inte bestämt/beslutat. Preliminärt kommer anmälningen att öppnas 3–4 veckor innan tentamen och stängas 3–5 dagar innan tentan. (Till sidans topp)


11. Kommer det att vara fasta tentaperioder?

Nej. (Till sidans topp)


12. Hur kommer rekrytering av tentavakter se ut? Kommer man att använda befintliga tentavakter från institutionerna?

Eftersom det idag finns 600 skrivvakter på SU så kommer det troligtvis att rekryteras från dessa (om de ansöker). (Till sidans topp)


13. Hur kommer tentavakterna utbildas?

Hjärt- och lungräddning, brandskydd, rättssäkerhet mm. (Till sidans topp)


14. Kommer tentorna att scannas?

Nej, vi planerar inte för det initialt. (Till sidans topp)


15. Kommer centrala tentamensadministrationen även administrera digitala tentor (t.ex. e-tentor)?

Ja, men inte det som har med hård- och mjukvaran att göra. Det är IT-avdelningens ansvar. (Till sidans topp)


16. Angående tillåtna hjälpmedel vid tentamen (t.ex. miniräknare, formelsamling eller kursbok): hur ska detta kommuniceras till den centrala tentaadministrationen inför varje tenta?

Detta måste diskuteras, troligtvis kommer administratören meddela detta i samband med beställning av tentan. (Till sidans topp)


17. Vad kommer institutionen fortfarande att behöva administrera och ansvara för kring tentamensadministrationen?

Egentligen inget mer än att beställa/boka tentamen samt lämna in tentan (digitalt material) och sedan hämta den vid ett upphämtningsställe. 
(Till sidans topp)


18. Blir det obligatoriskt att använda tjänsten?

Tjänsten gäller inte dem som bokar tentamen i egna lokaler. Men tjänsten är obligatorisk för dem som bokar tentamen i centralt administrerade lokaler. Tjänsten är en helhetslösning, det går alltså t.ex. inte att bara boka skrivvakter eller använda ytan för studenter med särskilt stöd men inte lokaler. Tjänsten gäller skriftliga salstentamen (pappers- eller digitala). Förhoppningen är att så många som möjligt ska använda tjänsten och alla är välkomna att använda den. (Till sidans topp)


19. Hur långa tentor kan man boka?

Så långa som önskas/behövs. (Till sidans topp)


20. Vad kommer det att kosta?

Tjänsten följer samma prismodell som bokning av centrala lokaler, idag är priset 8 kr per plats och timme (för tentamen blir då priset 8 kr/anmäld student och timme). Priset kan komma att justeras. (Till sidans topp)


21. Kommer vi att kunna ha tentor exakt de datum vi vill?

Ja, såtillvida att man vid beställning av en tenta kommer att behöva ange flera alternativa datumönskemål. Vid "lågsäsong" för tentor är det sannolikt att man kan få ha sin tenta det datumet man önskat sig i första hand, men vid tentamenstoppar kan tentan hamna på något av de alternativa datumen. (Till sidans topp)
 

Beställare: Universitetsdirektören
Projektägare: Fastighetsdirektören

Har du andra funderingar eller frågor? Kontakta: Fastighetsavdelningen