Samtliga hör- och undervisningssalar på Frescati är utrustade med AV-teknik samt instruktioner för hantering av utrustningen. I de mindre salarna finns endast dator, projektor och dokumentkamera.

Beställ teknisk support via Serviceportalen.

Teknisk support erbjuds vardagar mellan kl. 8:00–16:00 (15:45 sommartid). Vänligen meddela eller rapportera önskemål via serviceportalen i god tid om hjälp önskas. Vi hjälper självklart till vid akuta behov med teknik som inte fungerar, kontakta/ring då servicecenter, tel. 08-16 24 00.

Kom ihåg efter användning

  • Sätt tillbaka de trådlösa mikrofonerna i hörsalarna i laddningsaggregaten
  • Stäng av projektorn (knapp: ”system av”) – det förlänger lampans livslängd. Vi är tacksamma om lärare eller administratör informerar oss när projektorn visar meddelandet: "lamp is approaching to shut down"

OBS! Ombyggnad av AV-skåpen i hör- och undervisningssalar

Under våren 2019 sker upprustning av skåpen för AV-teknik i våra hör- och undervisningssalar, vilket innebär att DVD-skivor inte längre kan användas. Informerar lärare att istället använda USB för nedladdning av film, mm. Uttag för USB kommer placeras överst på skåpet.

 

Nedan listas manualer för AV-tekniken i de olika salarna

10-20 platser (134 Kb)

30-55 platser (136 Kb)

D416 och D499 (276 Kb)

Hörsalar (135 Kb)

Fb 610, 620 och 720 (133 Kb)

 

Programvara i datorerna

Dessa programvaror (4 Kb) finns installerade i de centrala hör- och undervisningssalarna.

 

Högtalaranläggning med trådlös mikrofon i salar med 55 platser och skrivsalar

Installation med trådlös mikrofon och headset finns i A5137, E306, E319 samt i alla skrivsalar. I undervisningssalarna sitter det ett vitt skåp med mottagare och sändare med trådlös mikrofon. Skåpet finns i nära anslutning till AV-pulpeten. I skrivsalarna finns samma utrustning på väggen bakom skrivvakternas bord. Bild på skåp med ljudanläggning (1903 Kb) . Mottagaren sätts i gång via ON/OFF-knapp, batterier sätts in i sändaren och sätts igång på samma sätt som mottagaren. Efter användning, vänligen ta ur batterierna, stäng av mottagaren och sändaren samt lås skåpet. Nyckel till skåpet kvitteras ut i Servicecenter, Frescati Södra, Hus D, plan 4 (vid Stockholms universitetsbibliotek).

Storlek, utrustning och priser för de centrala hör- och undervisningssalarna: Centrala undervisningssalar med priser (47 Kb)

 

Hjäpmedel för hörselskadade

I hörsalarna i Frescati södra, samt i G-salen (Arrhenius) finns en installerad teleslinga som aktiveras på AV-pulpeten, genom att trycka på knapp "System start" och därefter "SLINGA". Läraren använder en av fyra trådlösa mikrofoner, som sitter i samma pulpet.

I undervisningssalarna i Frescati södra (utom D416 och D499) finns ingen permanent installation. Beställ portabelt hjälpmedel för hörselskadade via Serviceportalen. Det är önskvärt att beställning gällande sal, datum och tid inkommer senast en vecka innan bokningstillfället. Vi levererar, installerar och hämtar kostnadsfritt.

I Frescati södra, sal D416 och D499, finns permanenta installationer som aktiveras på AV-pulpeten genom att trycka på knapp "System start" samt knapparna "Hörslinga på" och "Mikrofon på". Läraren använder en trådlös mikrofon.

I salarna 610, 620 och 720, Frescati backe, (Svante Arrhenius väg 19F) sitter det 2 st hjälpmedel (märke Sennheiser) i laddningsaggregat vid whiteboardtavlan. Dessa används av personer med hörselnedsättning genom att trycka på startknappen (volymen kan justeras från 06). Den person som nyttjar hjälpmedlet bör sitta till höger i den främre raden och rikta hjälpmedlet mot slingförstärkaren vid whiteboardtavlan. I den olåsta, högra delen av AV-pulpeten finns det 2 st trådlösa mikrofoner att användas av läraren. Systemet aktiveras genom att starta AV-anläggningen med valfri programkälla (knapp "PC," "VGA", etc.).

Efter avlutad undervisning vänligen sätt tillbaka hörslingan och den trådlösa mikrofonen i respektive laddningsaggregat.

 

AV-support

Vid behov av avancerad AV-support i samband med t.ex. konferenser, disputationer etc. kan detta beställas i Servicecenter, Frescati Södra, Hus D, plan 4 (vid Stockholms universitetsbibliotek) eller via Serviceportalen.

 

Internetåtkomst i undervisningssalar

De stationära datorerna i våra undervisningsalar har internetuppkoppling. Du kan ansluta en egen dator via det trådlösa nätverket med ditt SU-konto som inloggning.