Fastighetsavdelningen arbetar för närvarande med förslag på hur kostnaderna när det gäller lokalhyra ska hanteras.
Inriktningen är att institutionerna inte ska debiteras avbokningsavgift, men exakt i vilken omfattning kan inte fastställas ännu, då det hänger samman med hur stor andel av lokalbeståndet som kommer att kunna användas i höst.

För eventuella frågor, vänligen kontakta: timeedit.support@su.se