Ett av träden skulle byggas in i den nya terrassen vid Gröna Villan. Men dessvärre visade det sig att trädet var helt dött och hade redan börjat tappa stora grenar. Tyvärr var den andra björken också sjuk och i princip död. Akademiska Hus har meddelat att de behövde ta ner dessa träd då risken fanns att de skulle falla ner på Greens Villa, eller ännu värre på någon människa. Vi vet värdet på dessa Ornäsbjörkar och skulle aldrig ta ner något träd i onödan. Två nya Ornäsbjörkar är beställda och kommer att planteras framför Greens Villa under våren 2021. De nya björkarna har en höjd på 6–7 meter och stammen är 25–30 cm i diameter. 

Frågor eller funderingar? Vänligen kontakta: info@akademiskahus.se

 

Kapade björkarnas avsågningsyta visar på dess tillstånd.
Bilderna visar de kapade björkarnas avsågningsyta och på trädens tillstånd (foto:Akademiska Hus).