Fastighetsprojekt

Aktuellt vid Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att tillhandahålla funktionella och resurseffektiva lokaler och bostäder, samt service och säkerhetstjänster som på bästa sätt uppfyller universitetets behov. Här presenteras några av Fastighetsavdelningens pågående aktiviteter och projekt.

Lokaloptimeringsprojekt vid SU påbörjat

Det universitetsövergripande projekt som framöver kan komma att innebära förändringar och anpassningar av universitetets lokaler har nu dragit igång.

Rätt lokaler till rätt kostnad

Universitetets lokalbestånd ska tillgodose verksamhetens behov på kort och lång sikt, samt balanseras mot ekonomiska förutsättningar. Det betyder att universitetet ska ha rätt lokaler till rätt kostnad.