Lokalfrågor & lokalinnehav

Utställningsyta i biologihuset

Boka utställningsytor och bokbord

Utställningsytor och bokbord finns att boka i Arrheniusbyggnaderna och i Frescati Södra husen.

Vilrum Södra huset

Rum för vila, dusch och amning

Vilrum och duschrum finns i Frescati Södra och amningsrum finns i Studenthuset.

Lås, nycklar och passerkort

Fastighetsavdelningen sköter drift och underhåll av universitetets alla lås, kortläsare och passerkortssystem.

Lokalförsörjning

Fastighetsavdelningens uppdrag är att tillhandahålla funktionella och resurseffektiva lokaler och bostäder, samt service som på bästa sätt uppfyller universitetets behov.