Fastighetsavdelningen samordnar frågor som rör universitetets lokaler, tex lokalvård, brand, lås och larm, samt sköter kontakten med fastighetsägare. Via avdelningens serviceportal kan universitetets institutioner och förvaltning anmäla lokalfrågor, informera om samt lämna önskemål om ett förändrat behov av lokaler.

Kontakta Fastighetsavdelningen via Serviceportalen: su.se/serviceportalen

 

Felanmälan som gäller avlopp, värme och ventilation

Akademiska Hus: Felanmälan