Albanoprojektet arbetar under hösten tillsammans med berörda institutioner och centra för att beskriva nuvarande verksamhet och kommande behov, dels genom enkäter och dels i möten med projektledningen på Fastighetsavdelningen. Till det arbetet utser varje institution en kontaktperson och även en referensgrupp. Beslut om vilka verksamheter som flyttar till Albano fattas av universitetsledningen i januari 2017.

I verksamhetsdialogerna ingår Centre for Health Equity Studies (CHESS), Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SORAD), Företagsekonomiska institutionen, Institutet för internationell ekonomi, Institutet för Social forskning (SOFI), Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för Socialt arbete, Institutionen för språkdidaktik, Nationalekonomiska institutionen, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen inklusive demografi, Specialpedagogiska institutionen, Statistiska institutionen och Stressforskningsinstitutet inom det humanvetenskapliga området. Inom det naturvetenskapliga området deltar Fysikum, Matematiska institutionen, Meteorologiska institutionen, Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita) och Stockholms Resilienscentrum i verksamhetsdialogerna.

Lokalplaneringsarbetet sker i nära samarbete med KTH, som kommer att disponera en mindre del av universitetslokalerna men delvis gemensamt med Stockholms universitet.