– Det har varit en intensiv och tidskrävande, men viktig process för att komma fram till vilka verksamheter som ska flytta till Albano, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. Nu börjar en ny spännande etapp i arbetet med att hitta riktigt bra lösningar för de institutioner som ska arbeta där om bara ett par år. Vi samlar utbildning och forskning, som idag är spridd på flera håll, i nya lokaler planerade för universitetets behov, och vi hoppas att den nya miljön också ska främja samverkan över ämnesgränser. 

Flygbild över Albano framtagen av BSK arkitekter.
Fördelningen av universitetslokaler och bostäder i Albano. Foto: Lennart Johansson. Montage: BSK Arkitekter och Christensen & Co.
 

Verksamheter som flyttar till Albano

Hus 4 (preliminär inflyttning höstterminen 2020)

  • Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa 
  • Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
  • Psykologiska institutionen 
  • Specialpedagogiska institutionen 
  • Stressforskningsinstitutet 

Hus 2 (preliminär inflyttning höstterminen 2021)

  • Företagsekonomiska institutionen
  • ​Institutionen för socialt arbete

Hus 1 (preliminär inflyttning vårterminen 2022)

  • Matematiska institutionen
  • Statistiska institutionen 
  • Stockholm resilienscentrum
Albano från norr. Den överdäckade Värtabanan syns just nu tydligt hitom AlbaNova men byggs helt in och sträckningen bildar sedan Albanovägen genom området. Foto: Claes Helander/Azote.
Albano från norr. Den överdäckade Värtabanan syns just nu tydligt hitom AlbaNova men byggs helt in och sträckningen bildar sedan Albanovägen genom området. Foto: Claes Helander/Azote.

Till hus 3 planeras verksamheter från KTH, Nordita, Vetenskapens Hus samt delar av Fysikum – exakt vilka beslutas senare.

Svenska Bostäder bygger ca tusen student- och gästforskarbostäder, både lägenheter på 1–3 rum och kök och korridorboenden av olika typer. De förmedlas via den sedvanliga studentbostadskön.

Fortsatt planering av lokalerna

Under hösten fortsätter planeringen med möten mellan Fastighetsavdelningens projektledning och verksamheterna. Berörda verksamheter, Fastighetsavdelningen och arkitekterna arbetar då vidare med lokalerna – detaljutformning av kontorsytor, utbildningslokaler, informella ytor och specialbehov som t ex laboratorier.

Läs även artikel om beslutet 5 oktober 2017 av förvaltningschefen om inplacering av de verksamheter som flyttar till Albano.

Samlad information om Albano finns på su.se/albano, t ex mer om verksamhetsdialogen och tidsplanen för höstens möten

Beslut: Flytt av verksamheter till Albano hus 1, 2 och 4 (114 Kb)