Varför har beslut om inplacering inte kunnat tas?

Beskedet om vilka versamheter som ska flytta till Albano var planerat till första kvartalet 2017, men har nu flyttats fram till sommaren. Ändrad utformning av byggnaderna har inneburit förändrade förutsättningar för kontorsplatser, vilket gjort att arbetet med inplaceringen tar längre tid än planerat.

Vad händer nu?

Alla verksamheter som berörs av en eventuell flytt till Albano är informerade om detta och ingår i den kontinuerliga verksamhetsdialogen. Ett omfattande arbete genomförs för att säkerställa att verksamheternas behov kan uppfyllas. Det gäller bland annat att:

  • säkerställa antal arbetsplatser
  • trygga antalet undervisningslokaler i rätt storlekar
  • tillförsäkra att särskilda behov kan inrymmas 
  • säkra möjligheten att inrymma olika typer av kontorslösningar

Hur görs inplaceringen?

Arbetet med inplaceringen sker enligt övergripande prioriteringar från ledningen. En viktig förutsättning är att verksamheter som har mycket samröre även ska ha lokalmässiga samband i Albano. Projektledningen för Albano träffar de berörda verksamheterna vecka 13 och vecka 14, därefter planeras möten cirka en gång i månaden.

Hur ges information om pågående arbete?

  • Genom månadsbrev från projektledningen till ansvariga för berörda verksamheter
  • I verksamhetsmöten med projektledningen och berörda verksamheter
  • Via kontinuerliga uppdateringar från vicerektorerna till berörda verksamheter

När kommer beslut om inplacering?

Förhoppningen är att ett beslut om verksamhetsflyttar ska kunna tas av rektor till sommaren.