Om du som anställd vid universitetet blir utsatt för trakasserier eller hot via e-post eller sociala medier, gör du så här:

  1. Spara e-postmeddelandet eller länken till bloggen, kommentarfältet till en artikel eller hemsidan.
  2. Notera datum och klockslag när du mottog/upptäckte meddelandet.
  3. Informera din närmaste chef.
  4. Kontakta Fastighetsavdelningen, säkerhetssamordnare: Thomas Hårberg, tel.nr: 08-16 10 25, e-post: thomas.harberg@su.se.
    Du kan bland annat få råd om hur du ska agera, hjälp att upprätta en eventuell polisanmälan och om nödvändigt få väktarstöd. Du kan även få stöd i att spåra den som hotat dig eller få hjälp med att kontakta ansvariga för webbsidor där hoten förekommer.
    Du kan även göra en polisanmälan direkt: SAMIR - Gör en polisanmälan.

Handbok om personlig säkerhet

Säkerhetspolisen (Säpo) har tagit fram en en handbok om personlig säkerhet som innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men den kan också användas av andra yrkesgrupper. Ladda ned handboken från Säpos webbplats.

Om du har mediekontakter, till exempel om din forskning, och med anledning av detta riskerar att bli utsatt för trakasserier eller hot i sociala medier, kontakta presstjänsten vid Samverkansavdelningen för råd och stöd, tfn 08-16 40 90 eller press@su.se