Allvarliga yttre och inre brännskador och vårdbehov av personer på en brandolycksplats bedöms primärt av ambulanspersonal som kommer till olycksplatsen.

En allvarlig personskaderisk förutom de yttre brännskadorna är de eventuella inre skadorna som personer drabbats av. Att inandas den oftast extremt heta, giftiga brandröken kan i värsta fall ge allvarliga inre skador på luftrör och lungor.

Tecken på att man kan ha drabbats av invärtes skador visar sig inte alltid genast i den akuta situationen. Vanliga symtom på att man kanske skadats och behöver läkarvård kan vara huvudvärk, illamående, sveda i mun och hals, att det känns "trångt" i bröstet, hosta och att man blir hes.

Har man vistats nära branden och inandats den giftiga brandröken bör man uppsöka vårdcentral eller sjukhus för hälsokontroll snarast, även om man inte har drabbats av uttalade skadesymtom.