Stockholms univeritets campusområden att bevakas av företaget Tempest Security. Behöver du komma i kontakt med vakt ring: 08-16 42 00.

Vid viktiga och stora händelser på universitetet skickas ett SMS ut till ansvariga vid institutioner och avdelningar. Meningen är att mottagare av dessa meddelanden sprider informationen till dem som berörs.

De som önskar vara med på denna SMS-lista skickar uppgifter om mobiltelefonnummer till Thomas Hårberg, säkerhetssamordnare: thomas.harberg@su.se.

Beställning av passerkort och nycklar

Varje institution/enhet har minst en person som är behörig att beställa nya passerkort/nycklar, beställningen görs här.

Evenemangssäkerhet

För er som arrangerar förelsäsningar/seminarium och bjuder in föreläsare har säkerhetsansvariga på Fastighetsavdelningen tagit fram en checklista (se nedan) för riskbedömning. Ifylld checklista e-postas till säkerhetssamordnare Thomas Hårberg: thomas.harberg@su.se som sedan återkommer ifall arrangemanget behöver förstärkas säkerhetsmässigt.

Incidentrapportering/tillbud/polisanmälan

För att kunna förebygga brott och arbeta strategiskt kring säkerhtsfrågor samt undvika skador/olyckor är det viktigt att samtliga som vistas i universitetets lokaler rapporterar tillbud, arbetsskador, polisanmälan till universitetets incidentrapportering SAMIR. Se länk till höger.

Vill du gå utbildning, se länk nedan för kursutbud!