Viktig information inom Stockholms universitet klassas av chef eller motsvarande, objektsägare, informationsägare utifrån aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Universitetet använder MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) modell för informationsklassificering, se nedanstående pdf-fil.

Modell för klassificering av information (118 Kb)