Trumpetare vid magisterpromotion i Aula Magna
Foto: Eva Dalin

Om du önskar använda film eller musik i samband med undervisning eller andra arrangemang vid universitetet kan du behöva betala för detta till upphovsrättsinnehavarna.

Lärare har enligt det s.k. högskoleavtalet med Bonuscopyright möjlighet att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddade verk i sin undervisning. Länk till information på medarbetarwebben om Bonus Copyright Access.

Dock gäller inte avtalet audio eller audiovisuella verk såsom musik, film, radio/TV-program, samt filmer, musik etc. som finns på Youtube. För att få använda dessa i sin undervisning eller i  övrig verksamhet måste det säkerställas att det är tillåtet. Detta kan göras genom att leta efter information om hur materialet upphovsrättsligt får hanteras. Information om detta kan finnas på webben - bl.a. Youtube kan ha sådan information - eller så får man söka reda på vem eller vilka som har möjlighet att lämna tillåtelse.

Film

För filmer har universitetet inte tecknat något övergripande avtal, utan där har den som önskar använda film i verksamheten att själv teckna avtal för det enskilda tillfället (avtalstecknande å universitetets vägnar ska dock ske i enlighet med gällande beslutsordning). En organisation som hanterar upphovsrätt för film är Copyswede.

Musik

STIM och SAMI

Det finns två organisationer som representerar musikartister, STIM (tonsättarna) och SAMI (framförande artister).

Den som vill spela musik offentligt i sin verksamhet skriver ett avtal med Stim för att musikskaparna och musikförlagen ska få ersättning när deras verk spelas och med Sami som företräder artister och musiker som framför musiken.

Hur mycket musikanvändaren får betala för musiken beräknas utifrån hur mycket musiken används, hur stor verksamheten är och vilken typ av verksamhet det gäller.

Vissa licenser har tecknats vid universitetet av enskilda institutioner/avdelningar, exempelvis för att ha tillstånd att spela musik under konferenser i Aula Magna och för livemusik vid akademiska högtider. Något centralt avtal för hela universitetet finns inte.

Detta innebär att du som är ansvarig för ett arrangemang eller evenemang behöver teckna licens/redovisa uppgifter på musik som spelas. Det innebär också att kostnaderna faller på den institution/avdelning som arrangerar evenemanget.

Läs mer på www.stim.se respektive www.sami.se.

Stöd och råd

Stöd och rådgivning kring upphovsrätt ges av av universitetsjuristerna vid Rättssekretariatet.

E-post: jurist@su.se