Vad kan du få hjälp med?

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Samverkan
  7. Vad kan du få hjälp med?

Vad kan du få hjälp med?

Samtliga stödfunktioner för samverkan vid Stockholms universitet erbjuder rådgivning inom sina respektive områden. Utöver rådgivning kan de dessutom underlätta ditt samverkansarbete på flera andra sätt.

Evenemang

Jobbar du med uppdragsutbildning?

Föreningen för samverkansprofessionella i högskolesektorn, UniLink, arrangerar i samarbete med Samverkansutveckling en träff för dig som arbetar med uppdragsutbildning på hel- eller deltid vid något av Sveriges lärosäten. Träffen är främst inriktad på administration kring uppdrag, men kan givetvis även vara intressant för lärare.

Programmet består av tre block: juridik för uppdrag, omvärldsbevakning samt erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Tid: 15 mars kl. 09.00 - 16.00

Plats: Bergsmannen, Aula Magna

Deltagaravgift (för SU-anställda): 600 kr. Inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Anmälan är bindande men vid förhinder går det bra att skicka en ersättare.

Mejla samverkansstod@su.se för mer information om program och anmälan.

Välkommen!

Kontakt

Samverkansstöd

Alumnverksamhet
E-post: alumn@su.se

Centrala samverkanskoordinatorer
E-post: samverkansstod@su.se

Innovationstöd
E-post: innovation@su.se

Samarbetspartners
E-post:

Uppdragsutbildning
E-post: susa@su.se