Förberedelsematerial

Innan undervisningen förbereder vi tolkar oss genom att läsa in oss på ämnet. Det bästa förberedelsematerialet är dina anteckningar eller powerpointbilder. E-posta hellre en preliminär version några dagar innan, än en definitiv precis innan föreläsningen.  Även andra dokument, till exempel artiklar som studenterna ska läsa eller övningsuppgifter, läser vi också gärna igenom innan undervisningen.
 

 

 
Tolkning vid studiebesök i industrin. Foto: Anna Carlqvist
Tolkning vid studiebesök i industrin. Foto: Anna Carlqvist.
 

Två tolkar

Eftersom simultantolkning är koncentrationskrävande arbetar vi i par. Båda tolkarna är upptagna med tolkningen, men på olika sätt. Den ena tolken tolkar vad du som lärare säger. Den andra tolken ger vid behov stöd till den aktiva tolken.
 

Höra och synas

För att kunna tolka vad du säger måste vi höra dig bra. Oftast är det inget problem, men det kan hända att vi ber dig att upprepa vad du nyss sagt. I svåra ljudmiljöer kan det hända att vi ber dig att bära en sändare om halsen. Vi kan bara tolka en talare i taget så om flera pratar samtidigt kommer vi be er att tala en i taget.
 
En av oss står vid tavlan, duken eller bredvid dig för att studenten som vi tolkar till lätt ska kunna följa med i vad du visar, samtidigt som studenten ser på tolken. Genom den placeringen kan vi referera till tavlan eller bilderna på bästa sätt. Vid bildvisning går det bra att dämpa ljuset, men släck inte helt om du tänker prata under tiden.
 

Tolkning åt båda hållen

Vår uppgift är att tolka allt som sägs i rummet, även det som sägs på teckenspråk. Det innebär att vi även tolkar frågor från den tolkanvändande studenten till svenska eller engelska, så att du kan förstå och svara. Prata med studenten på samma sätt som du pratar till andra studenter. Vänd dig inte till tolken.
 

Alla undervisningsformer

Vi tolkar alla studierelaterade situationer. Föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, grupparbeten och raster  är så klart de vanligaste tolkade situationerna, men vi tolkar även disputationer, exkursioner, praktiktillfällen, studiebesök, teaterföreställningar eller annat som är studierelaterat.
 

Ändringar av tid eller plats

Uppmärksamma oss gärna på schemaändringar i så god tid som möjligt. Vi vill gärna veta om tid, plats eller innehållet för undervisningen har ändrats. E-posta eller ring till samordningen. Kontaktuppgifter hittar du till höger.