Rektor har beslutat att inga salstentamina ska genomföras vid Stockholms universitet. Beslutet gäller från och med den 24 november. Så länge regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare gäller, eller till dess annat beslut fattas.

Avbokning meddelas Tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se.

Tacksamma för samarbete!
Tentamensservice

 

-----------------------------------------
Rektorsbeslut (Dnr SU FV-1.1.2-1620-20). Beslut med anledning av nya coronaviruset om begränsning av undervisning och examination på campus samt verksamheten vid biblioteket (pdf)>>