Beställning av tentamenstillfälle

TE Exam är applikationen som används för beställning, planering och schemaläggning av tentamen. 

Beskrivning/rutiner för beställning av tentamenstillfälle i TE Exam>>

Beställa tentamenstillfälle (inloggning: TE Exam) >>

Inlämning av tentamenshandlingar

Tentamenslydelsen, försättsblad samt övriga handlingar skickas i PDF-format via e-post senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället till: tentamenslydelse@su.se. OBS! Av säkerhetsskäl ska avsändaren använda sitt epostkonto (eller funktionsadress) *@su.se på Stockholms universitet för utskicket. Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad.

Eventuellt fysisk materiel ämnat för tentamenstillfället ska lämnas, till Tentamensservice i A5105, senast 5 dagar innan tentamenstillfället. Om material inte lämnas i tid, ansvarar institutionen själv för kopiering/packning av tentamenshandlingarna samt för leverans till Tentamensservice.

Inlämning av tentamenshandlingar kan tidigast ske första dagen vid kursstart.

Vid digital tentamen laddar läraren upp tentamenslydelsen i Exia senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället och meddelar åtkomstkoder till Tentamensservices funktionsadress: tentamenslydelse@su.se. Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad.

Digital tentamen

IT-avdelningen ansvarar för applikationen och IT-infrastrukturen som används för digital tentamen med Tentamenstjänsten (Exia). Kursadministratör/examinator vid institutionen ansvarar för att  lägga upp tentamen på rätt sätt. Mer information om tentamenstjämsten (Exia) >>

Läsårsdindelning

Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i två perioder och fyra terminsdelar. Här hittar du datum för terminer samt periodindelning >>

Anpassad tentamen

Anpassning av tentamen kan innebära att en student får längre tid att utföra tentamen, att möblering i skrivsalen är anpassad för olika behov, att speciell programvara finns i datorerna för t.ex. skärmläsning, rättstavning, talsyntes etc. 

Institutionen måste meddela Tentamensservice vilket stöd student beviljats, inför varje aktuell tentamen, för att studenten ska kunna placeras vid rätt plats vid tentamenstillfället. Denna information som Tentamensservice får ska vara samma som det står på Nais-intyget. 

En institution som får information att en student beviljats anpassad tentamen ska snarast skicka en excel-fil till tentamensservice@su.se med följande information: 

  • Personnummer
  • Namn
  • Beviljade stöd för just denna tentamen (samma som i Nais)
  • Rubrik på skrivningen
  • Kurskod
  • Datum för tentamenstillfället

Informationen (excel-filen) måste vara Tentamensservice tillhande senast 6 dagar innan tentamenstillfället. Studenten måste även vara anmäld till det specifika tentamenstillfället för att få de beviljade stöden samt ha ett giltigt Nais-intyg.

 

processbild som visar central tentamensadministration
Processbild: central tentamensadministration.

 

Återlämning av tentamenshandlingar

Tentamenshandlingar distribueras via internposten och kvitteras ut av en angiven mottagare vid institutionen. 

Under rådande situation (Covid-19) erbjuds även möjlighet att kvittera ut tentamenshandlingarna vid universitetets godsmottagning. Önskas handlingarna kvitteras ut via godsmottagningen meddela detta till tentamensservice@su.se innan tentamenstillfället.