Fortbildningen omfattar bland annat:

  • introduktionskurs för nyanställda studievägledare.
  • kurs i vägledningsmetodik i samarbete med Uppsala universitet.
  • torsdagskonferenser kring aktuella teman/ämnen.

Fakultetsvägledarträffar för informationsutbyte anordnas antingen av den allmänna vägledningen eller av studievägledarna vid fakulteterna.

Allmänna vägledare deltar i olika rekryteringsbefrämjande aktiviteter och marknadsföring av universitetets utbildningar såsom mässor, välkomstdagar, inspirationsdagar, öppet hus m.fl. i samarbete med Kommunikationsavdelningen och universitetets institutioner.

Den allmäna studie- och karriärvägledning i Studenthuset är inte knuten till särskilda ämnen eller ämnesområden utan ger en övergripande information kring universitetets utbildningar, generell information om högskoleregler och övrig allmän information kring studier och arbete.

Här kan du läsa mer om den allmänna studie- och karriärvägledningen.