Fortbildningen omfattar bland annat:

  • introduktionskurs för nyanställda studievägledare.
  • kurs i vägledningsmetodik
  • torsdagskonferenser kring aktuella teman/ämnen.

Fakultetsvägledarträffar för informationsutbyte anordnas antingen av den centrala vägledningen eller av studievägledarna vid fakulteterna.

Centrala vägledare deltar i olika rekryteringsbefrämjande aktiviteter och marknadsföring av universitetets utbildningar såsom mässor, välkomstdagar, inspirationsdagar, öppet hus m.fl. i samarbete med Kommunikationsavdelningen och universitetets institutioner.

Den centrala studie- och karriärvägledning i Studenthuset är inte knuten till särskilda ämnen eller ämnesområden utan ger en övergripande information kring universitetets utbildningar, generell information om högskoleregler och övrig allmän information kring studier och arbete.

Mer information och kontakt

På sidan Studievägledning finns information för studenter om  centrala studie- och karriärvägledningen samt en lista "Hitta studievägledare efter ämne A–Ö" med länkar till alla institutionsvägledare.

Kortadress: su.se/studievagledning