Vägledning handlar om att arbeta med/för människor i förändring. De som överlever i en förändrad värld är de som anpassar sig och är benägna för förändring. Vi kommer att ta upp bland annat  faktorer som främjar förändring och som hindrar förändring.

Om föreläsaren:

Daniel Hailemariam är studie- och yrkesvägledare sedan år 2000. Har jobbat inom alla skolformer. Just nu är han adjunkt på Stockholms universitet samt egenföretagare inom vägledning och handledning. Samtal är och har varit huvudtemat i alla hans  yrken och roller (studie- och yrkesvägledare, präst, generalsekreterare i ett kristet samfund, förälder, osv)

Anmälan gör du här senast den 19 februari

Välkomna!

Marie Nordström marie.nordstrom@su.se

Jonas Medin jonas.medin@su.se