Miljöwebben

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben

Välkommen till Stockholms universitets miljöwebb!

Du som vill veta mer om universitetets miljöarbete kan hitta all information här på miljöwebben.

Vi är en hel organisation som arbetar systematiskt med miljöfrågan och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Miljöhänsyn är alltså en del i vårt vardagliga arbete.

Universitetet vill minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Parollen ”att leva som vi lär” är central för universitetets miljöarbete. Alla medarbetare är med i det arbetet.

Senaste nyheter

  • Universitetet skriver på FN-avtal om klimatarbete 2019-09-16 I juni undertecknade Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning. Det är det första lärosäte i Sverige som gör det.
  • Pedaltramp och hjulsnurr även under 2020 2019-08-28 Även nästa år anordnas cykeldagen vid universitetet – och det blir då för andra gången i rad.
  • Klimattänk vid evenemang i Aula Magna 2019-06-19 Att försöka minska på universitetets klimatpåverkan är något som man strävar efter vid evenemang i Aula Magna. Det menar Mats Lindberg som är gruppledare för Konferensservice.
  • Ökat flygresande vid universitetet 2019-05-21 Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flygresor utgör en stor del av universitetets miljöpåverkan. Nu ska resebyrån erbjuda tåg som förstahandsval vid kortare resor.

Miljöstatus 2018

Stockholms universitet påverkar miljön direkt genom resursanvändning och utsläpp. Här hittar du status för tjänsteresor, avfall och energianvändning samt upphandling och inköp under 2018.

Miljöavvikelser och förbättringsförslag

Har du stött på tillfällen där det finns utrymme för utveckling i miljöarbetet vid universitetet? Rapportera då gärna miljöavvikelser och förslag på förbättringar.