Miljöwebben

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben

Senaste nyheter

  • Årets miljöarbete har gett positiva resultat 2018-06-12 Miljörådets uppföljning av universitetets arbete med miljöpåverkan visar att den negativa miljöpåverkan har minskat och den positiva ökat under år 2017.
  • Universitetets miljöarbete efter fyra års miljöcertifiering 2018-06-12 Efter fyra års miljöcertifiering har miljörådet sammanställt styrkor och svagheter i miljöledningssystemet. De utmaningar som framkommit ska nu ses över inför den externa miljörevision som sker i september 2018.
  • Ladda bilen på universitetet 2018-01-15 Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde.

Välkommen till Stockholms universitets miljöwebb!

Här hittar du all information om universitetets miljöarbete.

 Vad kan jag göra? (manustext till filmen,pdf-fil)

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete.

Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Parollen ”att det ska vara lätt att vara miljövänlig” är central för universitetets miljöarbete.

 

SAMIR

Rapportera miljöavvikelser och förslag på förbättringar. Du behöver inte logga in för att rapportera.

Miljöstatus

Vad förbrukar vi? Når vi våra mål? Få en överblick över universitetets miljöarbete.