Distanskurs: Ökad läsförståelse – ökade ämneskunskaper

Har dina elever svårt att förstå och visa sina ämneskunskaper när de läser och skriver i ditt ämne? I takt med att eleverna blir äldre blir det allt viktigare att de kan ta till sig innehållet i faktatexter. Därför behöver lärare i olika ämnen en förståelse för vilka svårigheter eleverna ställs inför när de läser.

NC erbjuder nu en ny omgång av denna uppskattade distanskurs där du får ökade kunskaper om och konkreta verktyg för hur du kan stötta dina elevers läsförståelse. Du får också idéer om olika sätt att skapa texter för att bearbeta läsningen.

Innehållet i kursen är undervisningsnära och forskningsbaserat. Vi utgår från ett andraspråksperspektiv på lärande, något som visat sig gynna alla elevers språk- och kunskapsutveckling.

Röster från deltagare på vårterminens kurs:

Kursen gav mig en stor förståelse för hur man använder språkliga verktyg för att eleverna ska förstå och lära sig mer i mina ämnen.

Innehållet har varit mycket tydligt med bra struktur, kvalitet och en bra blandning mellan mer föreläsande delar och delar med utrymme för reflektion och utbyte.

Jag skulle rekommendera hela arbetslag att gå kursen för att kunna diskutera och prova saker gemensamt där man har gemensamma elever.

 

Målgrupp

Legitimerade ämneslärare som undervisar i grundskolans åk 7–9, i gymnasieskolan och på komvux. Kursen riktar sig främst till lärare som undervisar i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen, men kan även vara relevant för lärare i svenska/svenska som andraspråk.

 

Kurstillfällen

Fem digitala kurstillfällen à 3,5 timmar under höstterminen 2024. 

Kursdatum: 27/8, 26/9, 24/10, 19/11, 17/12

Tid: kl 13.30–17.00

 

Upplägg

Under kurstillfällena varvar vi föreläsningar med modellering av arbetssätt.  Vi reflekterar över lästa texter och utbyter erfarenheter kring prövade arbetssätt. Mellan kurstillfällena läser du några kortare texter och genomför en uppgift i din undervisning.

Kurslitteraturen är begränsad och ingen examination ingår, eftersom kursens syfte i första hand är att utveckla arbetssätt i undervisningen. Detta är inte en poänggivande kurs.

 

Kursmål

Målet för kursen är att du ska utveckla kunskaper om och få verktyg för:

  • språkliga utmaningar i ämnestexter
  • lärandeaktiviteter före, under och efter läsning
  • in- och ut-texter: texter för reflektion och kommunikation
  • interaktion kring textskapande
  • flerspråkighet och multimodalitet som resurs
 

Kostnad

Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan är bindande.

 

Anmälan

Anmäl senast 14 juni. Begränsat antal deltagare. Först till kvarn gäller.

Kursen genomförs under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande.

Länk till anmälan (klicka på Anmälan uppe till vänster)

På denna sida