Symposium 2025: Skönlitteratur i andraspråksundervisningen

Symposium 2025 blir det tionde i ordningen och vi hoppas på en lika engagerande och välbesökt konferens som tidigare år. Konferensen äger rum på Stockholms universitet den 9–10 oktober 2025. Nu söker vi presentatörer till konferensen!

Foto: Sören Andersson

Nu är det spikat att Symposium 2025 blir torsdag 9 oktober–fredag 10 oktober på Stockholms universitet. Vi är glada att vi denna gång kan ses fysiskt och ser fram emot många möten, samtal och givande utbyten.

Målgrupp för konferensen är i första hand lärare i svenska som andraspråk och på sfi, men också lärare i svenska som undervisar flerspråkiga elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Konferensen är även relevant för didaktiskt inriktade forskare, utvecklings-pedagoger, skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers lärande.

 

Skönlitteratur i andraspråksundervisningen

Temat för Symposium 2025 är skönlitteratur i andraspråksundervisningen. Med utgångspunkt i praktiknära forskning och konkreta exempel från klassrum vill vi, tillsammans med lärare, forskare och andra aktörer inom fältet, utforska på vilka sätt skönlitteratur kan användas som en kraftfull pedagogisk resurs i andraspråksklassrummet.

I begreppet skönlitteratur inkluderar vi muntliga berättelser, poesi och drama, liksom multimodalt berättande med film, bild och musik. Även läsning av faktatexter kan beröras, som en genre som väcker läslust, eller kontrastivt mot den skönlitterära läsningen. På liknande sätt kan begreppet litteracitet behandlas som ett raster för att diskutera skönlitteratur i andraspråksundervisningen.

Lärare läser för barn
I begreppet skönlitteratur inkluderar vi muntliga berättelser, poesi och drama, liksom multimodalt berättande med film, bild och musik.

Möjliga ämnen för konferensen

Här ett urval av ämnen som symposiet kan komma att beröra:

 • Att analysera och uppleva skönlitteratur
 • Att skapa berättelser i klassrummet
 • Högläsning
 • Berättande i sfi-undervisningen
 • Drama och poesi i andraspråksundervisningen
 • Musiktexter – ett sätt att arbeta med berättelser, uttal och hörförståelse
 • Film för att utforska och förstå mänskliga erfarenheter 
 • Att uppleva skönlitteratur genom olika medier – digitalt, analogt och multimodalt
 • Språkutveckling genom skönlitteratur 
 • Lättläst skönlitteratur – möjligheter och begränsningar
 • Explicit ordundervisning utifrån skönlitteratur
 • Att läsa på flera språk i undervisningen – teori och praktik
 • Olika kulturers muntliga berättande
 • Att utveckla förståelse, empati och tolerans genom skönlitteratur 
 • Litteraturhistoriens plats i andraspråksundervisningen
 • Kreativt skrivande och skönlitteratur i Gy25
 • Inspirerande workshops: ”Så här arbetar mina elever med poesi, dramatik, berättelser och annan skönlitteratur”
 

Nu söker vi presentatörer till konferensen

Har du erfarenhet och kunskap om skönlitteratur i andraspråksundervisningen som skulle vara av intresse för konferensens målgrupper? Vill du hålla i en presentation eller en workshop på Symposium 2025? Skicka in ett förslag till konferensbidrag till oss!

Vi är intresserade av didaktiskt inriktad forskning, liksom lärares både större och mindre utvecklingsarbeten och undervisningsexempel som kan passa temat. Vi ser särskilt positivt på att forskare och verksamma lärare presenterar tillsammans.

Bra att veta om konferensen upplägg

Konferensen är indelad i två spår: ett mot grundskolan och gymnasiet, och ett andra mot språkintroduktion och vuxenutbildningen. Programmet är upplagt kring gemensamma plenarföreläsningar i kombination med individuellt valbara pass. Plenarföreläsningar äger rum i Aula Magna och de valbara passen i större hörsalar med ca 100–300 deltagare.

Vi strävar efter ett symposium som engagerar deltagarna och ser därför gärna att konferensbidragen innehåller någon form av interaktion och aktivitet för dem som lyssnar. Vi välkomnar särskilt workshops. Vi på NC är gärna bollplank till hur du kan få olika typer av deltagaraktiviteter att fungera på plats.

 

Skicka in ditt förslag på konferensbidrag

Filma några minuter där du presenterar ditt konferensbidrag eller skriv en text på 200–300 ord. Se till att ditt namn och dina kontaktuppgifter finns med i den bifogade filen.

Mejla ditt förslag till konferensbidrag senast 14 juni 2024 till sva-symposium2025@su.se. Ange ”Konferensbidrag” i ämnesraden. Eftersom antalet pass är begränsat behöver vi göra ett urval bland de bidrag som skickas in. Vi återkommer med besked efter sommaren 2024.

Presentationen du skickar in bör innehålla:

 • En kort presentation av dig själv och eventuellt andra medverkande. 
 • En beskrivning av vad du vill bidra med och hur det relaterar till konferensens tema och dess målgrupp.
 • Vilket spår (grundskolan & gymnasieskolan eller språkintroduktion & vuxenutbildningen) ditt bidrag är mest relevant för, vilken åldersgrupp på elever det rör sig om och om det rör en specifik målgrupp som till exempel kortutbildade.
 • Ja/Nej angående ditt intresse av att skriva en text till den antologi vi ger ut i samband med symposiet. Beräknad start för skrivande är HT 24 och inlämning av slutmanus sker i början av 2025.

Om du vill bolla din idé innan du skickar in ett förslag på konferensbidrag är du varmt välkommen att höra av dig!

Vi även tar gärna emot förslag på relevant forskning, intressanta utvecklingsprojekt, skickliga pedagoger och personer att kontakta. Mejla oss på sva-symposium2025@su.se.

 

Vi ses på Symposium 2025

Håll utkik här och i sociala medier för fortlöpande information om Symposium 2025 – skönlitteratur i andraspråksundervisningen. Vi räknar med att öppna anmälan våren 2025.

Symposium 2025

Tema: Skönlitteratur i andraspråksundervisningen

Tid: Torsdag 9 oktober–fredag 10 oktober 2025

Plats: Fysiskt på Stockholms universitet

Anmälan: Öppnar våren 2025

Nu söker vi presentatörer till konferensen! Skicka in ditt bidrag före 14 juni 2024.

NC söker presentatörer till Symposium 2025 (216 Kb)

Ta del av material från våra tidigare symposier 

På denna sida