Distanskurs: Ökad läsförståelse – ökade ämneskunskaper

Utbildning

Datum: fredag 14 juni 2024

Tid: 00.00

Plats: Online i Zoom

Har dina elever svårt att förstå och visa sina ämneskunskaper när de läser och skriver i ditt ämne? I takt med att eleverna blir äldre blir det allt viktigare att de kan ta till sig innehållet i faktatexter. Därför behöver lärare i olika ämnen en förståelse för vilka svårigheter eleverna ställs inför när de läser.

NC erbjuder HT24 en ny omgång av den uppskattade distanskursen där legitimerade ämneslärare som undervisar i grundskolans åk 7–9, i gymnasieskolan och på komvux får ökade kunskaper om och konkreta verktyg för hur man kan stötta elevers läsförståelse.

Läs mer och anmäl dig här, senast 14 juni 2024:

Distanskurs: Ökad läsförståelse – ökade ämneskunskaper