LASLLIAM, europeisk referensram för litteracitets- och andraspråksutveckling

LASLLIAM är en ny referensguide från Europarådet som har utvecklats av en expertgrupp och av Europarådets utbildningsavdelning för att stödja högkvalitativa inlärningsmiljöer för kortutbildade migranter.

Språkkunskaper främjar bland annat social integration och tillgång till utbildning och sysselsättning och inom detta sammanhang har icke-läs- och skrivkunniga invandrare särskilda behov av utbildning. Inte bara måste de lära sig ett nytt språk utan de måste samtidigt lära sig läsa och skriva för första gången eller utveckla grundläggande läs- och skrivkunskaper i ett alfabet eller ett skriftsystem som ibland skiljer sig från en de kommer att ha lärt sig från början. LASLLIAM har skapats för att stödja lärare, läroplansutformare och språkpolitiska beslutsfattare som arbetar med denna elevgrupp.

Läs om LASLLIAM här