Ny publikation – Serpents and Crosses

Serpents and Crosses är den tredje delen i Brita Malmers Corpus över skandinaviska mynt från vikingatiden.

Manuskriptet var inte klart vid Malmers död 2013 och vi är mycket tacksamma för att Bo Gunnarsson tog sig an arbetet med att färdigställa boken.

Volymen på cirka 560 sidor är rikt illustrerad och omfattar i huvudsak tre delar: Den inledande delen är en uppdatering av Malmers doktorsavhandling Nordiska Mynt före år 1000 (1966) med inriktning på de allra tidigaste nordiska mynten präglade i Hedeby och Ribe.

En andra del utgör en fortsättning på The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995–1020 (1997), där de skandinaviska imitationerna av Knut den Stores engelska mynttyper Pointed Helmet och Short Cross tillsammans med några ytterligare typer presenteras.

Den avslutande delen behandlar den danska Orm-typen, där argument förs fram som påvisar introduktionen av en penningekonomi i Lund under 1020-talet.

Serpents and Crosses ingår i serien Commentationes de nummis saeculorum IX–XI in Suecia repertis. Nova Series med Kenneth Jonsson som huvudredaktör. Serien är publicerad av Kungliga Vitterhetsakademien i samarbete med Numismatiska Forskningsgruppen vid Stockholms universitet.

Beställningar kan göras på Kungl. Vitterhetsakademins hemsida