Se föreläsningar om myntning och metaller i Sverige

Kenneth Jonsson och Eeva Jonsson från Numismatiska forskningsgruppen var två av föreläsarna

Forskningskommittén "Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi", inom Jernkontorets bergshistoriska utskott, bjöd in ett seminarium om myntning och metaller i Sverige mellan cirka 995-1700 med sex föreläsningar den 21 oktober 2022. Föreläsningarna spelades in och kan ses i efterhand.

Mer information och länkar till föreläsningarna finns på Jernkontorets hemsida