Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sida 

Sveriges biståndsmyndighet, Sida, arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. År 2020 bidrog de med drygt 80 miljoner kronor till universitetets forskning.  

Sveriges biståndsmyndighet, Sida, arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen och investerar, tillsammans med organisationer, myndigheter och företag, i en hållbar utveckling för alla människor. År 2020 bidrog de med drygt 80 miljoner kronor till forskningen vid Stockholms universitet.  

Stockholms universitet har bland annat fått bidrag till Spider Center (SPIDER) som är knutet till Institutionen för data- och systemvetenskap och projektet Digital Health Somalia. Även till exempel Stockholms Resilienscentrum (SRC) har mottagit viktiga bidrag till sin betydelsefulla hållbarhetsforskning från Sida.

Läs mer om SPIDER  
Läs mer om SRC

Sida

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida