Stockholms universitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

SSF stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stiftelsen främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.

Stiftelsen väljer forskningsprojekt efter de två huvudkriterierna:
•    Relevans och förväntat genomslag i samhället
•    Vetenskaplig kvalitet.

Områden som SSF prioriterar är:
•    Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
•    Livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering
•    Materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion.
Bidragsformerna är i huvudsak rambidrag riktade mot samverkande forskare/grupper, olika former av individbidrag samt riktade speciella satsningar. 
 

 

Anslag till forskare vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet har till exempel Hercules Dalianis vid Institutionen för data- och systemvetenskap och Alexey Amunts vid Institutionen för biokemi och biofysik fått anslag från SSF.

Läs mer om anslag till Alexey Amunts  
Läs mer om anslag till Hercules Dalianis 

Läs mer om Stiftelsen för Strategisk Forskning

 

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

E-post: info@fs.su.se

På denna sida