Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vetenskapsrådet

Här finns information om medel från Vetenskapsrådets olika anslagsområden som humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap och infrastruktur.

De fria projektbidragen, som står för merparten av den externa finansieringen av grundforskningen, är av högsta prioritet för universitetet. De är helt avgörande för bredd, mångsidighet och spets och för att främja framväxten av nya forskningsfält och idéer.

Vetenskapsrådet (VR)

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida