Stockholms universitet

Wallenbergstiftelserna

Med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i spetsen har Wallenbergsstiftelserna bidragit med hundratals miljoner till forskningen vid universitetet genom åren.

 

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Nuvarande Wallenberg Academy Fellows vid Stockholms universitet:

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utser i år 31 Wallenberg Academy Fellows. Åtta av de yngre framstående forskare som beviljas dessa prestigefyllda medel är verksamma vid, eller kommer att börja vid, Stockholms universitet. Beroende på ämnesområde omfattar medlen mellan 6,5 och 15,6 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut finns möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering.

Med åtta beviljade Wallenberg Academy Fellows blir Stockholms universitet det lärosäte som genom åren beviljats flest Wallenberg Academy Fellows under ett enskilt år.

De forskare vid Stockholms universitet som blir 2023 års Wallenberg Academy Fellows är:

 

Naturvetenskap

- Birgit Wild, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet
- Foivos Perakis, Fysikum, Stockholms universitet
- Jessica Stephenson, University of Pittsburgh, USA (Stockholms universitet)
- Azadeh Fattahi, Durham University, Storbritannien (Stockholms universitet)
- Ilaria Piazza, Max Delbrück Center for Molecular Medicine i Berlin, Tyskland (Stockholms universitet)

 

Teknik

- Mika Sipponen, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet

 

Humaniora

- Orri Stefánsson, Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutet för framtidsstudier och Swedish Collegium for Advanced Study
- Mateja Hajdinjak, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, (Stockholms universitet)

 

Läs mer här: 

Åtta Wallenberg Academy Fellows till Stockholms universitet

 

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars-programmet stöttar framstående seniora forskare vid svenska universitet. Programmet löper över fem år med möjlighet till ytterligare förlängning. För närvarande finns det 79 aktiva Wallenberg Scholars.

Följande vid Stockholms universitet:

  • David Drew, docent i biokemi, forskar om struktur och funktion hos membranbundna transportproteiner. 
  • Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, forskar om membranbundna proteiners struktur och veckning. 
  • Martin Högbom, professor i strukturbiokemi, forskar om strukturbiokemi och bio-oorganisk kemi. 
  • Ilona Riipinen, professor i atmosfärvetenskap, studerar atmosfäriska aerosolpartiklar, dess källor, sänkor och utveckling samt betydelse för molnbildning och klimat. 
  • Sara Strandberg, docent i elementarpartikelfysik, studerar Higgsbosonen och fysiken bortom standardmodellen.
  • Xiadong Zou, professor i strukturkemi, kartlägger atomstrukturer i ett material eller en molekyl.
  • Helen Frowe, professor i filosofi, leder ett svenskt forskningscentrum om krigets etik.
  • Per Krusell, professor i nationalekonomi, studerar samspelet mellan ekonomi och klimatförändringar.
 

Projektanslag

Under 2022 beviljade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 700 miljoner kronor till 23 forskningsprojekt av högsta internationella standard vid svenska universitet. Dessa projekt förväntas kunna bidra till framtida vetenskapliga genombrott.

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-post: info@fs.su.se

På denna sida