Stockholms universitet

Frågor och svar om det nya coronaviruset

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset.

Information about the coronavirus for staff and students in English

 

Allmänna frågor

Vad vidtar Stockholms universitet för åtgärder för att skydda personal och studenter från att smittas?

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer gör Stockholms universitet löpande ställningstaganden och åtgärder. Dessa uppdateras löpande i universitetets information till studenter och medarbetare.

Studenter och personal uppmuntras att följa myndigheternas rekommendationer kring att vaccinera sig och att stanna hemma vid symptom.
För den som inte är vaccinerad mot covid-19 gäller särskilda rekommendationer.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Kräver universitetet vaccinationsintyg?

Stockholms universitet kräver inte vaccinationsintyg av studenter för att de ska få delta i undervisning eller examinationer. 

Hur skyddar jag mig själv och andra från smitta? 

Stockholms universitet fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med covid-19-pandemin och uppmanar därför alla studenter och anställda som kan att vaccinera sig och att stanna hemma vid sjukdom. Universitet har inte tagit något enskilt beslut när det gäller användningen av munskydd.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning

Folkhälsomyndighetens vanliga frågor om covid-19.

 

För studenter

Här har vi samlat vanliga frågor för dig som är student vid Stockholms universitet.

Vad gäller för min kurs?

Kontakta din institution om du har frågor om vad som gäller för din kurs. För fullständig lista över universitetets institutioner, se su.se/institutioner.

Vad gäller för mig som utbytesstudent eller på MFS?

Coronavirus - Information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

Vilka verktyg finns för att kunna studera hemifrån?

su.se/livetpadistans hittar du tips om verktyg du kan använda för att studera hemifrån.

Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet?

Stockholms universitet hyr ut flera hundra bostäder till internationella studenter och forskare. Housing vid Fastighetsavdelningen har samlat svar på vanliga frågor, exempelvis om vad som gäller för hyreskontrakt vid plötsliga eller inställda resor.
Se Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet

 

För medarbetare

Här har vi samlat vanliga frågor för dig som är medarbetare vid Stockholms universitet.

Vad gäller för arbete på distans?

Distansarbete är möjligt i enlighet med distansarbetsavtal för TA-personal. Har du frågor kring att arbeta hemifrån respektive på din arbetsplats, vänd dig till din närmaste chef. Chefer vänder sig till Personalavdelningen med sina frågor.
Frågor och svar om distansarbete i universitetets HR-guide

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna

Vad gäller för doktorandstudier och disputationer?

Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.

Regler för utbildning och examination på forskarnivå

Är det säkert att använda Zoom?

Det finns en mängd funktioner i Zoom som du kan välja att använda för att höja säkerheten och öka funktionaliteten i dina möten eller föreläsningar.

Läs mer om säkerhet i Zoom här

Får jag ta hem jobbutrustning, exempelvis stationära datorer, om jag behöver jobba hemma en längre period?

Det kan vara möjligt att ta hem utrustning som du behöver i tjänsten. Ta kontakt med din prefekt eller chef.

Kan universitetet stoppa mina planerade tjänsteresor?

Ja, alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
Utrikesresor och att vistas utomlands (Krisinformation.se)
UD:s reseinformation

Alla tjänsteresor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.

Vilka försäkringar gäller på tjänsteresa?

Kammarkollegiet har försäkringar för dig som statstjänsteman på tjänsteresa.
Läs mer på Kammarkollegiets webbplats

Står universitetet för kostnaden för PCR-/antigentester?

Stockholms universitet står för kostnaderna för PCR-/antigentester för medarbetare under förutsättning att det är arbetsrelaterat, exempelvis i samband med en tjänsteresa.
Läs mer om företagshälsovården

Kan universitetet stoppa min privata resa?

Nej, universitetet kan inte stoppa din privata resa. Universitetet avråder dock alla medarbetare och studenter att resa till länder där UD:s avrådan för icke nödvändiga resor gäller.
UD:s reseinformation

Vad gäller för internationella studenter?

Studentavdelningen har tagit fram frågor och svar som riktar sig till nyantagna internationella studenter och som tar upp vanliga frågor och svar kring coronavirusets eventuella påverkan på studiestarten:
Q&A on the coronavirus for newly admitted students

Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet?

Stockholms universitet hyr ut flera hundra bostäder till internationella studenter och forskare. Housing vid Fastighetsavdelningen har samlat svar på vanliga frågor, exempelvis om vad som gäller för hyreskontrakt vid plötsliga eller inställda resor.
Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet

Vilka regler gäller vid sjukanmälan/sjukskrivning?

Medarbetare ska sjukskriva sig enligt ordinarie rutin:
Checklista vid sjukdom – medarbetare

Kan jag vaccinera mig för covid-19 på arbetstid?

Ja. Du behöver inte registrera det på något särskilt sätt, men meddela din frånvaro till din närmaste chef.

 

Kontakt

Har du fler frågor? 

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller din institution.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

Information about the coronavirus for staff and students in English

På denna sida