Stockholms universitet

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad 3 mars 2023

Information about the coronavirus for staff and students in English

  • Stockholms universitet uppmanar alla studenter och anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination.
 

Om universitetets verksamhet

Uppdaterad 12 december 2022

Från och med 9 februari 2022 har regeringen och Folkhälsomyndigheten tagit bort de flesta åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19. Vid Stockholms universitet innebär avvecklingen av restriktionerna följande från den 9 februari 2022: 

  • De avsteg från kursplaner om ändring av examinationsformer med anledning av covid-19 som redan har beslutats kan fortsätta att gälla men inga nya sådana beslut får fattas av prefekterna.
  • Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.
  • Studenter ska tydligt informeras om i vilka former undervisning och examination kommer att ske.

Besked om undervisning och examination lämnas av institutionerna. För mer information se respektive institutions webbsidor.
Institutioner och centra

 

Minimera smittspridning

Uppdaterad 3 mars 2023

Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. De som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vaccination.

Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Läs Folkhälsomyndighetens information kring om du eller någon i din familj blivit sjuk

Skydda dig själv och andra – Folkhälsomyndighetens rekommendatione om covid-19

Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin.

 

Om resor

Uppdaterad 12 december 2022

 

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring dina studier eller ditt arbete vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta kursansvarig eller din närmaste chef.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

 

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor.

Coronapandemin: Detta gäller just nu. Kriskommunikation från svenska myndigheter
Aktuell information om coronaviruset och dess spridning på Folkhälsomyndighetens webbsida
På denna sida