Stockholms universitet logo, länk till startsida

Behandling av personuppgifter när du söker jobb vid Stockholms universitet

När du söker jobb hos oss samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Stockholms universitet för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell lagstiftning.

 

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Stockholms universitets räkning i vårt rekryteringssystem. Vi behandlar följande personuppgifter: namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress), svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret, CV, personligt brev och övriga bifogade filer.

 

Vad ska uppgifterna användas till?

Stockholms universitet använder uppgifterna för att hantera din ansökan. Din ansökan kommer att hanteras via en kandidatprofil som samlar den information du lämnat i samband med din ansökan.

 

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryterande personer för det aktuella rekryteringsuppdraget. Stockholms universitet är en statlig myndighet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet, ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
 

 

Hur länge sparas personuppgifterna i rekryteringssystemet?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Stockholms universitets databas i rekryteringssystemet två år efter att rekryteringsprocessen för din senast sökta anställning avslutats.

Om du endast har prenumererat på våra jobbannonser och avslutar din prenumeration, raderas ditt konto i systemet efter en månad.

 

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du frivilligt lämnar informationen till oss med avsikt att ingå ett anställningsavtal. Från det att vi har fått in ansökan behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med de förpliktelser som följer av lagen (1994:260) om offentlig anställning, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782) m.fl.
 

 

Dina rättigheter

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller i övrigt utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss via:
registrator@su.se eller Stockholms universitet, Registrator/PÄ, 106 91 Stockholm.

Vid frågor kring personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dso@su.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).
 

På denna sida