Stockholms universitet logo, länk till startsida

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö 

Bara ett stenkast från city, med närhet till både Stockholms universitet och KTH, pågår bygget av det nya universitetsområdet Albano. Under år 2021 flyttade de första verksamheterna in och hela universitetsområdet, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart år 2023. 

År 2015 gick startskottet för byggnationen av nya universitetsområdet Albano med 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder. Ambitionen med campus Albano är att samla verksamhet inom ett sammanhängande universitetsområde i nära anslutning till både Stockholms universitet och KTH. Området växer fram i Nationalstadsparken mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen, i höjd med Kräftriket.

Det blir en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som både binder ihop universiteten med varandra och med staden. En utveckling som även stärker Stockholm som kunskapsstad.

– Albano blir en plats för forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Kika på universitetsområdet Albano – 3D-visualisering och bilder/illustrationer 

 

Albano byggs med långsiktig hänsyn till miljö och med fokus på hållbar stadsutveckling. 

I Albano-projektet genomsyrar hållbarhetsarbetet allt från materialval och utformning av lärandemiljöer till energieffektiva insatser som solceller på taken och borrhålslager under universitetshusen. Borrhålen (som är cirka 350 m djupa) genererar värme, kyla och varmvatten till lokalerna. På området skapas också nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Våren 2021 flyttade de första verksamheterna in i Hus 3 som delas med KTH och under sommaren 2021 flyttade ytterligare några av universitetets verksamheter in i Hus 2 och 4. Inflyttning i Hus 1 sker sommaren 2022 och hela universitetsområdet, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart år 2023. 

 

Albano Hus 1 - inflyttning sommaren 2022

  • Matematiska institutionen
  • Specialpedagogiska institutionen
  • Stockholms resilienscentrum (SRC)

Albano Hus 2, Albanovägen 18:

  • Företagsekonomiska Institutionen
  • Institutionen för socialt arbete

Albano Hus 3, Albanovägen 29:

  • Nordita
  • delar av Astronomi

Albano Hus 4, Albanovägen 12:

  • Statistiska institutionen
  • Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Psykologiska Institutionen (inklusive Beteende-, Sömn-, EEG-, Ljud-, Luktlaboratoriet, In-/uppspelning samt psykologimottagningen)
 

Kontakt

Vanliga frågor och svar om Albano

Har du andra frågor? Vänligen kontakta oss på e-post: info-albano@su.se

På denna sida