Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hitta rätt – campus och byggnader vid Stockholms universitet

Universitetet består av flera campus och många olika byggnader. Här får du en guide till de olika universitetsområdena. Du får en beskrivning av vad som finns på respektive område, lunchställen och hur du hittar dit.

Här nedan hittar du de olika universitetsområdena i bokstavsordning. Huvuddelen av universitetsområdet ligger i Frescati. 

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter institutioner och centra


 

Albano och AlbaNova campus

Byggnationen av universitetsområdet Albano pågår för fullt. Det blir en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som kommer att binda ihop Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. 

Läs mer om Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö

Vid AlbaNova campus bedrivs utbildning och forskning inom ämnena fysik, astronomi och bioteknik vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. En av huvudtankarna med byggnaden har varit att de lärosätena ska lära av varandra och utveckla samarbetsprojekt. Även Karolinska Institutet samverkar numera här. AlbaNova campus ligger på Albanokullen, nära campus Frescati. 

Hitta till Albano och AlbaNova (google maps)

 • Fysikum
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Institutionen för astronomi
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Institutionen för socialt arbete
 • Institutet för solfysik
 • Nordita
 • Psykologiska institutionen
 • Statistiska institutionen
 • Stockholms universitets Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik (OKC)
 • Vetenskapens hus 

Kontaktuppgifter institutioner och centra

AlbaNova ritades av arkitekt Henning Larsen och invigdes av kung Carl XVI Gustaf år 2001. Fasaden, som är bågformad och cirka 200 meter lång, välver sig kring en rund entrébyggnad krönt med en observatoriekupol. Husets kanske ståtligaste exempel på funktionalismens grundtanke, att formen följer funktionen, är de tre skulpturala ventilationsrören vid norra entrén. 

AlbaNova är Nordens största anläggning i sitt slag med en lokalyta på drygt 45 000 kvadratmeter. I en av de nyrenoverade sjukhusbyggnaderna ligger Vetenskapens hus och ett vetenskapslaboratorium för samverkan med grund- och gymnasieskolor. År 2001 fick Henning Larsen ”Stockholmspriset” för att ha ritat en byggnad som bidragit mest till Stockholms förskönande detta år och bästa förnyelse av stadsmiljön.

Följande utbud finns i Albano från hösten 2021:

 • Proviant Albano (Restaurangen, Hus 2, plan 4) Öppettider: Lunchbuffé (måndag–fredag) kl. 10:30–14:00. Bar/Café: kl. 08:00–20:00 (måndag, tisdag, torsdag). Onsdagar och fredagar kl. 08:00–22:00. Restaurangen erbjuder även catering.
 • Café – Proviant Albano (Hus 2, under Albanotrappan) Öppettider (måndag–fredag) kl. 08:00–17:00. Proviant Albano (Restaurang/Café) erbjuder även catering.
 • The Coffice (Hus 3) planerad öppning slutet av november.
 • Pressbyrån, Albano (Hus 4)
 • PBX (Hus 4) – nytt koncept med kiosk och mat som har fullständig spårbarhet och miljöbelastning på produkterna. Öppettider: måndag–fredag, kl. 07:00-20:00, lördagar och söndagar, kl. 10:00-17:00. 

Ytterligare några kommersiella lokaler kommer att öppnas/finnas på området, men dessa är inte beslutade i dagsläget.

 

Campus Kista

Mitt i ett av världens ledande IT-kluster ligger campus Kista. Denna utpost tillhör Stockholms universitet men ligger som namnet avslöjar, i Kista norr om centrala Stockholm. Här hittar du universitetets största institution Data och systemvetenskap – DSV.

Hitta till Campus Kista (google maps)

 • eGovlab
 • Institutionen för data- och systemvetenskap – DSV
 • Spider center

Kontaktuppgifter institutioner och centra

Institutionen för Data och systemvetenskap ligger i Nodhuset som färdigställdes år 2014. Byggnaden har moderna lokaler med flera olika labb och stora föreläsningssalar med den senaste tekniken. 

Campus Kista ligger i Kista Science City, ett av världens ledande IT-kluster. Här finns fler företag och forskningsinstitut på en begränsad yta än någon annanstans i Sverige. Läget ger unika möjligheter att knyta näringsliv och organisation till den akademiska verksamheten och tillsammans skapa nya affärsidéer, samhällstjänster, företag samt kulturella och kreativa näringar med stöd av IT.

Campus ligger också nära Kista galleria med tillgång till studentbostäder, restauranger, affärer, bio och kommunikationer. Från Kista centrum tar det cirka 15 minuter med tunnelbanan till centrala Stockholm. I närheten ligger också nära många forskningsinstitut, bland annat Swedish Institute of Computer Science och Totalförsvarets forskningsinstitut. Detta ger studenterna möjlighet att ta del av forskning på nära håll, till exempel genom att utföra examensarbeten inom olika forskningsprojekt.

Campus ligger en kort promenad från Kista galleria med ett stort utbud av restauranger och caféer.

 

Filmhuset

Sedan 1995 respektive 2013 är enheterna för filmvetenskap och modevetenskap inhysta i Filmhuset i Stockholm. Här finns bland annat unika förutsättningar för att bedriva forskning och undervisning genom närheten till Svenska Filminstitutets filmarkiv, biografer och forskningsbibliotek. Båda enheter tillhör institutionen för Mediestudier och ligger, tillsammans med studentexpeditionen, på plan fem och sex i Filmhuset.

Hitta till Filmhuset (google maps)

 • Filmvetenskap/Institutionen för mediestudier
 • Modevetenskap/Institutionen för mediestudier

Kontaktuppgifter institutioner och centra

Filmhuset, som ligger vid Gärdet i Stockholm, ritades av arkitekt Peter Celsing och byggdes mellan 1968 och 1970. Peter Celsing, har även ritat Kulturhuset och Riksbanken i Stockholm. Vad gäller Filmhusets estetik råder delade meningar. Är det en av Stockholms vackraste byggnader eller en trist betongbunker? Huset skapade debatt redan innan det hade byggts. Försvarshögkvarteret som låg intill motsatte sig nämligen ritningen med fönster som vette åt deras kontor. 

Filmhuset har många associationer till film – bland annat påminner fasadens fönsterlinjer om perforeringshål i en filmremsa och de blanka hissdörrarna är formgivna efter sminkspeglar.

 • Crème Filmhuset
 

Frescati

Huvuddelen av universitetsområdet ligger i området Frescati, som karaktäriseras av vacker natur, unik arkitektur och modern konst. Området sträcker sig från Frescativägen 54 i norr till Södra huset, mellan tunnelbaneuppgången och Frescatibackehusen i öster.

Från Stockholms stadskärna kan du promenera till Frescati på cirka 20 minuter. Till hållplats "Universitetet" kan du även ta dig med tunnelbanans röda linje, Roslagsbanan och flertalet bussar. 

Hitta till Frescati (google maps)

 

 • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Bolincentret för klimatforskning
 • Centrum för barnkulturforskning 
 • Centrum för kommersiell rätt i Stockholm – SCCL
 • Centrum för krigs- och fredsetik (SCEWP)
 • Centrum för logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi (CLLAM)
 • Centrum för maritima studier (CeMaS)
 • Centrum för medeltidsstudier
 • Centrum för Paleogenetik – CPG
 • Centrum för tvåspråkighetsforskning 
 • Elektronmikroskopicentrum – EMC
 • Engelska institutionen
 • Filosofiska institutionen
 • Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia (IRH)
 • Historiska institutionen
 • Institutet för europeisk rätt
 • Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM)
 • Institutet för internationell ekonomi – IIES 
 • Institutet för rättsinformatik (IRI)
 • Institutet för social civilrätt
 • Institutet för social forskning – SOFI
 • Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
 • Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) 
 • Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik - HSD
 • Institutionen för ekologi, miljö och botanik – DEEP
 • Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
 • Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
 • Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Institutionen för kultur och estetik
 • Institutionen för lingvistik
 • Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik – MND
 • Institutionen för material- och miljökemi – MMK
 • Institutionen för miljövetenskap 
 • Institutionen för naturgeografi
 • Institutionen för organisk kemi
 • Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 • Institutionen för språkdidaktik
 • Institutionen för svenska och flerspråkighet
 • Juridiska institutionen
 • Kemilärarnas resurscentrum (KRC)
 • Kemiskt övningslaboratorium – KÖL
 • Kriminologiska institutionen 
 • Kulturgeografiska institutionen
 • Materialanalyscentrum vid Arrheniuslaboratorierna – MACAL
 • Meteorologiska institutionen – MISU
 • Nationalekonomiska institutionen 
 • Nationellt centrum för svenska som andraspråk
 • Nordiska Latinamerikainstitutet
 • Romanska och klassiska institutionen
 • Socialantropologiska institutionen 
 • Sociologiska institutionen
 • Språkstudion
 • Statistiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen 
 • Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ)
 • Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)
 • Stockholms barnrättscentrum
 • Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor – SCORE
 • Stockholms miljörättscentrum
 • Stockholms universitets astrobiologicentrum
 • Stockholms universitets centrum för strålskyddsforskning (CRPR)
 • Tolk- och översättarinstitutet – TÖl
 • Zoologiska institutionen
 • Östersjöcentrum

Kontaktuppgifter institutioner och centra

 •  

Stockholms universitet brukar kallas för ett "campusuniversitet i parkmiljö”, omgiven av fjärdarna Brunnsviken och Lilla Värtan. Här finns ett rikt bestånd av träd, framför allt gamla ekar, och en omfattande örtflora och fauna. En miljö med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden är ovanligt mitt i en storstad. För att garantera dessa värden för framtiden utsågs området år 1995 till världens första nationalstadspark.

Frescati-området bjuder även på en resa genom arkitekturens stilhistoria, med byggmaterial som tegel, puts, betong, glas och trä. Ända sedan den första tävlingen om universitetets läge och miljö 1960 har man valt att konsekvent bygga modernistiskt. Detta gör Frescati unikt och frågan är om någon annan plats i Sverige samlar på ett så stort antal byggnader av så hög klass från det senaste halvseklet. Några av de mest kända arkitekterna som ritat och planerat universitetsområdet är Fredrik Blom, Axel Anderberg, Lars Myrenberg, Paul Hedqvist, Gunnar Asplund, David Helldén, Ralph Erskine, Carl Nyrén och Henning Larsen.

Om lokalerna i Aula Magna

För senast uppdaterad information om några nedan nämnda lunch/matställen besök Hörs (Stockholm) webbplats: hors.se/stockholm

 • Fakultetsklubben Manne Siegbahn (för universitetspersonal, medlemmar) (f.t. stängt planerad öppning 4 oktober)
 • Matbutiken - Fastfoodshop, växtbaserad mat,C-huset plan 4 (Södra huset) (f.t. stängt)
 • Matlådan, F-huset, plan 5 (f.t. stängt)
 • Prego Arrhenius - Fastfoodcafe,C-huset, plan 5 (Arrheniuslaboratorierna) (f.t. stängt)
 • Prego SU - Fastfoodcafe, D-huset, plan 4 (Södra huset) - Öppettider: kl 08:00-16:00
 • Accelerator Café - Frescativägen 26A
 • Café Bojan, Thai-mat, (huset på höjden vid tunnelbanestation Universitetet)
 • Frescati Stories (Hus A, Södra huset)
 • Fazer Food & Co Lantis - Restaurang i Allhuset, Universitetsvägen 7
 • Kafé Kåriander i Studenthuset 
 • Restaurang PicNic (längs med högra gångvägen från tunnelbanestation Universitetet)
 

Frescati Hage

Området på vänstra sidan av Roslagsvägen, söderifrån stadskärnan och Roslagstull, direkt efter Kräftriket är Frescati Hage. Här finns institutioner och institut för psykologi, specialpedagogik och stressforskning.

Hitta till Frescati Hage 

 • Psykologiska institutionen
 • Specialpedagogiska institutionen
 • Stressforskningsinstitutet

Kontaktuppgifter institutioner och centra

Frecati Hage ligger vid östra sluttningen i nationalstadsparken, ner mot Brunnsviken. Den vackra omgivningen är en stor tillgång för både studenter och alla som har sin arbetsplats här.  

Här ligger bland annat en byggnad som uppfördes år 1965 för Skogshögskolans räkning. Det byggdes som en fytotron, det vill säga en byggnad innehållande olika klimatkamrar avsedda för studier av växters reaktion på olika ljus-, temperatur- och fuktighetsförhållanden. Fastigheten övertogs 1982 av Psykologiska institutionen och döptes om till Gösta Ekmans laboratorium för sensorisk forskning.

Det tar cirka 10 minuter att promenera från Frescati Hage till tunnelbanan och sedan kan du enkelt ta dig vidare till det stora Frescati-området med flertalet lunchrestauranger och caféer.

 

Garnisonen

På Karlavägen 105 i kvarteret Garnisonen huserar enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK). Här finns bland annat undervisningssalar, redaktionssalar, datasalar, radio och tv-salar med tillhörande studios samt en filial till Stockholms universitetsbibliotek.JMK tillhör institutionen för Mediestudier.

Hitta till Garnisonen (goole maps)

 • Journalistik, medier och kommunikation – JMK/Institutionen för mediestudier 
 • JMK-biblioteket

Kontaktuppgifter institutioner och centra

Garnisonen är ett kvarter i Stockholm, mitt emellan city och Djurgården. Här ligger Karlahuset som ritades av arkitekt Tage Hertzell och uppfördes år 1972. I strukturalistisk anda blev byggnaden, med sin cirka 350 meter långa fasad, Stockholms längsta och norra Europas största kontorshus. 

I Garnisonen finns en unik konstsamling med över 40 stora konstverk och installationer som bidrar till Stockholms kulturarv. 
 

På och runt Karlavägen finns ett stort utbud av restauranger och caféer. 

 

Kräftriket

Området vid Roslagsvägen ner mot Brunnsviken heter Kräftriket och här finns bland annat Institutionen för Asien-, mellanöstern- och turkietstudier, Matematiska institutionen och Stockholm Resilience Centre.

Hitta till Kräftriket

 • Institutionen för Asien-, mellanöstern- och turkietstudier
 • Institutet för Turkietstudier
 • Matematiska institutionen 
 • Stockholm Resilience Centre

Kontaktuppgifter institutioner och centra

Kräftriket var redan under 1700-talet ett populärt utflyktsmål för stockholmarna. Sitt namn har området fått efter ett värdshus som var känt för att servera ovanligt stora kräftor.

De flesta hus i Kräftriket är byggda under åren 1908–1912 för Veterinärhögskolans räkning, som behövde nya lokaler för utbildning och forskning, med undervisningslokaler, laboratorier och ett djursjukhus. Arkitekterna som anlitades för detta uppdrag var Ludwig Peterson och Rudolf Enblom. En av byggnaderna är det numera K-märkta pampiga röda tegelhuset från 1912. 

Under 1940- och 50-talen uppfördes ytterligare lokaler för den expanderande Veterinärhögskolan. Byggnaderna har renoverats och här finns institutionerna för Företagsekonomi och Matematik, samt Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.

Husen i Kräftriket

 • Café Matte, Kräftriket 5A
 • Prego Kräftriket – Fastfoodcafe
 • Värdshuset Kräftan
 

Lilla Frescati

Området väster om Roslagsvägen kallas Lilla Frescati och här ligger bland annat institutionen för arkeologi och antikens kultur, centrum för evolutionär kulturforskning samt osteologiska enheten.

Hitta till Lilla Frescati (google maps)

 • Botaniska institutionens byggnad
 • Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK)
 • Institutionen för arkeologi och antikens kultur
 • Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)
 • Osteologiska enheten
 • Wallenberglaboratoriet

Kontaktuppgifter institutioner och centra

Vid 1700-talets mitt gick Frescatiområdet från att vara jaktpark till lustpark. Kung Gustaf III upplät då tomter till sina förtrogna och ett antal privata bostäder byggdes på området. En tomt döptes till Lilla Frescati, efter staden Frascati i Italien som kungen tidigare hade besökt. Just denna tomt uppläts till Gustaf Mauritz Armfelt och år 1792 uppfördes Villa Frescati, även kallad Armfeltska villan. Huset byggdes i nyklassicistisk stil efter ritningar av Louis Jean Desprez, som även ritat Kinesiska paviljongen och Koppartälten i Hagaparken.
 
På södra sidan i området, bredvid Roslagsbanan, finns Lilla Frescati koloniförening. Den bildades 1918 och är en av Stockholms äldsta koloniföreningar. Lilla Frescati koloniområde är öppet för alla och välkomnar allmänheten att ta en promenad i området, för att njuta av växtligheten, dofterna och lyssna på fågelsången.

Lilla Frescati ligger en kort promenad från stora Frescati-området där du hittar flertalet lunchrestauranger och caféer.

 

Övriga områden

Vid Stockholms universitet finns en omfattande infrastruktur för forskning med avancerade forskningsmiljöer. 

Forskningsinfrastruktur - tillgängliga resurser

Bergianska trädgården ligger mellan Roslagsvägen och Brunnsviken, i den norra delen av Nationalstadsparken och Frescati. 

Hitta till Bergianska trädgården (google maps)

Bergianska trädgården är ett museum för levande växter och har som syfte är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten riktar sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten. Bergianska trädgården har två huvudmän: Stockholms universitet och Kungliga Vetenskapsakademien.

Till Stockholm universitets samlingar hör den största delen av den botaniska trädgårdens levande växter, ca 5 500 arter som är odlade i systematisk eller växtgeografisk ordning både utomhus och i växthus samt ett fröförråd. En del av de levande samlingarna tillhör Bergianska stiftelsen, KVA.

Övriga samlingar består av föremål, porträttsamling av botanister, bibliotek och herbarier och tillhör Bergianska stiftelsen vid Kungliga vetenskapsakademien.

Bergianska trädgårdens webbplats

På Schefflerska palatset, mest känt som Spökslottet, är en byggnad från 1700-talets början som ligger på Drottninggatan, strax intill Observatoriekullen. Här finns Stockholms universitets representationsvåning, en förnämlig konstsamling (från 1300-tal till 1800-tal) och en utsökt samling av svenskt konstglas. Merparten av den äldre konsten donerades till dåvarande Stockholms Högskola 1884 och tillhör Stiftelsen Johan Adolf Bergs tavelsamling, för vilken Stockholms universitet är förvaltare. Tyngdpunkten på samlingen är äldre holländsk-, flamländsk-, italiensk-, svensk-, fransk- och engelsk konst.

Hitta till Spökslottet (google maps)

Samlingar och konst vid Stockholms universitet

På denna sida