Stockholms universitet logo, länk till startsida

Magisterpromotion

Magisterpromotionen är en examensceremoni för att fira nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

 

Kommande högtider

  • Fredag 26 november 2021 - Magisterpromotion i Aula Magna
  • Fredag 20 maj 2022, preliminärt - Magisterpromotion i Aula Magna
 

För att bli inbjuden till Magisterpromotionen behöver du vara helt färdig med dina studier och ha fått hem ditt formella, digitala, examensbevis.

En inbjudan skickas till alla som har tagit en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.). Du behöver aktivt ansöka om examen senaste ett visst datum för att din ansökan ska handläggas och din examen utfärdas i tid.

För ceremonin 26 november 2021: ansökt senast 15 juli 2021

För ceremonin 20 maj 2022: ansökt senast 28 februari 2022

Läs mer om hur du ansöker om examen här!

Inbjudan skickas per e-post

Inbjudan kommer att skickas till den adress som finns registrerad hos Stockholms universitet ungefär 4-6 veckor innan högtiden. Se till att adressuppgifterna är uppdaterade.

Anmälan via länk i inbjudan

Du anmäler dig online via en länk som finns i din inbjudan.

Diplom

Du kommer att få ett diplom som minne av ceremonin och din tid vid universitetet. Observera att diplomet inte är det formella beviset på din examen och ska alltså inte blandas ihop med det formella examensbeviset som skickats per post tidigare.

 

Promotionstraditionerna går ända bak till medeltidens europeiska universitet. Ordet promovera kommer också av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra. Magisterpromotionen är dock, till skillnad från doktorspromotionen, en förhållandevis ny högtid vid universitetet. Den första ägde rum 1997 och genomförs normalt två gånger per år i Aula Magna, Frescati. I november 2020 och i juni 2021 hölls ceremonierna digitalt på grund av coronapandemin.

Läs om ceremonierna den 4 juni 2021.

Magisterpromotion i Aula Magna. Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

När ceremonin genomförs fysiskt i Aula Magna inleds den med en fanborg som består av studentrepresentanter från universitetets studentkårer och fakultetsföreningar. Rektor håller därefter ett välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal till de nyexaminerade. De medverkande får komma upp på scenen fakultetsvis, i grupper, för att ta emot ett diplom av promotor, som är utsedd av respektive fakultet.

Akten, att stiga upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot diplomet som tecken på den nya värdigheten, gå ner igen på den andra sidan, symboliserade förr att man nu kunde gå vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Numera är det ingen formell ceremoni, eftersom det formella examensbeviset skickas på annat sätt, utan istället är det ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet.

Under en digital högtid presenteras alla deltagare med namn och foto under direktsändning och diplomen skickas hem efteråt.

 

E-post: magisterpromotion@su.se

Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare
Telefon: 08-164716

Ingrid Harris, evenemangskoordinator
Telefon: 08-164908

Besöksadress:
Spökslottet, Drottninggatan 116

Postadress:
Stockholms universitet
Ledningssekretariatet
106 91 Stockholm 

På denna sida