Stockholms universitet

Medaljer

Stockholms universitets stora guldmedalj och Stockholms universitets medalj av 8:e storleken i band delas ut till personer som på olika sätt har främjat universitetets verksamhet.

Stockholms universitets guldmedaljer delas ut till personer som på olika sätt har främjat universitetets verksamhet. Medaljerna delas ut i samband med installations- och promotionshögtiden. Beslut om vilka personer som ska få medaljer fattas av rektor efter beredning i universitets ledning.

 

Stockholms universitets stora guldmedalj

Stockholms universitets stora guldmedalj instiftades 1990 och kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

2023 års guldmedalj

Porträttt av Robert Weil, mottagare av guldmedalj 2023
Robert Weil, mottagare av universitetets stora guldmedalj 2023. Foto: Proventus.

Finansmannen Robert Weil har, vid sidan av sin framgångsrika verksamhet som affärsman, framför allt i det av honom själv grundade investmentbolaget Proventus, främst gjort sig känd som mecenat för konst och kultur – genom Judiska teatern, genom Berättarministeriet, genom Magasin III Museum for Contemporary Art. Vid Stockholms universitet är han en av grundarna och en central bidragsgivare, genom både Familjen Robert Weils stiftelse och Magasin III, till konsthallen Accelerator, systerinstitution till Magasin III – en mötesplats för konst, vetenskap och samhälle vid universitetet.

Stockholms universitet har med glädje och tacksamhet gått in i arbetet med att utveckla denna viktiga samverkansarena. Men när Robert Weil nu hedras med Stockholms universitets stora medalj är det ändå inte främst på grund av sitt ekonomiska bidrag, hur välkommet och viktigt detta än må vara, och avgörande för tillkomsten av Accelerator. Det är för sin vision av universitetet, dess omistliga roll i omvärlden och dess nödvändiga bidrag till samhällsutvecklingen, som han förlänas utmärkelsen.

Robert Weil har genom åren även gjort sig känd som en orädd och stridbar debattör, som stått upp för humanistiska kärnvärden. Han kritiserar företag som kommer till korta i att möta framtidens problem. Han betonar kapitalägares ansvar för samhällets framtid. Han lyfter fram behovet av humaniora och konst för att sätta ett ensidigt vinstfokus i perspektiv. Inte minst dömer han ut all politik, oberoende av färg, som fegar ur för antidemokratiska strömningar i samhället. Här ser han en av universitetets främsta uppgifter som motvikt, för att utveckla kunskap, bildning, fritt och kritiskt tänkande. Robert Weils insikter förblir aldrig teoretiskt tankegods – han omsätter dem i aktiv handling. Han är en ovärderlig samarbetspartner för ett universitet som strävar att förverkliga dessa ideal.

2022

Förre chefsrådmannen Richard Ljungqvist
Läs mer om mottagaren 2022

2020

Tidigare ordförande i universitetsstyrelsen Kerstin Calissendorff
Läs mer om mottagaren 2020

2017
Fv rektor, professor Kåre Bremer

2014
Fd justitieråd Sten Heckscher

2011
Verkställande direktör Staffan Salén

2009
Direktör Björn Wolrath

2002
Fv. förvaltningschef Leif Lindfors

1997
Arkitekt Ralph Erskine
Arkitekt Carl Nyrén

1996
Fru Signhild Engkvist

1993
Fv förvaltningschef Rune Lindquist

1991
Ordf. för riksdagens utbildningsutskott Lars Gustafsson
Byggmästare Reinhold Gustafsson
Professor emeritus (fv rektor) Gunnar Hoppe

 

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

2021
Professor Denny Vågerö
Professor Cynthia de Wit
Läs mer om mottagarna 2021

2019
Professor Johan Kleman
Professor Margaretha Rossholm Lagerlöf
Studievägledare Birgitta Åkerman

2018
Ishak Alaton, Ishak bey, postumt
Ordförande Agneta Bladh
Professor Göran Scharmer

2017
Byrådirektör Maud Giessler

2016
Akademiintendent Inga Horndahl
Professor Stefan Nordlund
Professor Gunnar Svensson

2015
Professor em. Birgitta Bremer
Professor em. Harry Flam

2013
Professor Anders Gustavsson
Professor Lena Kautsky
Tidigare generaldirektör Thomas Norell

2012
Amine Benhajji
Föreståndare Pia Bjerén Fürstenbach

2011
Professor Gunnel Engwall
Senior advisor Athanasios Psaroulis

2010
Fil.dr Birgitta Eriksson
Direktör Johan Stålhand

 

Rektors kansli, ceremonimästare Ingrid Harris

E-post: ingrid.harris@su.se

På denna sida