Stockholms universitet

Nobelpriset

Nobelpriset är ett internationellt pris som årligen delas ut för betydelsefulla insatser i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och för fred. Genom tiderna har fyra forskare vid Stockholms universitet tagit emot detta pris och flera av universitetets forskare ingår idag i de kommittéer som utser pristagare. Varje år den 8 december hålls Nobelprisföreläsningar i Aula Magna.