Stockholms universitet logo, länk till startsida

Företag och organisation

Stockholms universitet har samarbeten med större och mindre företag inom båda vetenskapsområdena och alla fyra fakulteter. Läs exempel på våra företagssamarbeten och lär dig mer om hur företag kan dra nytta av att samarbeta med oss här.

 

Stockholms universitet och IBM Sverige fördjupar sin mångåriga samverkan. Överenskommelsen löper inledningsvis över fyra år och intentionen är att säkerställa kontinuerliga projekt inom de fyra fokusområdena utbildning, forskning, arbetsmarknad och nätverkande.

IBM Sverige

 

Genom ett ramavtal samverkar Research Institutes of Sweden (RISE) och Stockholms universitet i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. Inledningsvis har samarbetet gällt digitalisering i skolan, material- och miljökemi samt psykologi. 

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. 

Projektavtal och institutioner

Sedan 2019 finns ett ramavtal mellan RISE och Stockholms universitet som rymmer följande tematiska underavtal:
•    Projektavtal Data- och systemvetenskap: digitaliering i skolan, Internet of Things
•    Projektavtal Materialkemi: delad infrastruktur och materialanalys 
•    Projektavtal Psykologi: neuroperception 

Institutioner vid Stockholms universitet som i dagsläget samverkar med RISE:
•    Psykologiska institutionen
•    Institutionen för data- och systemvetenskap 
•    Institutionen för material- och miljökemi

Exemplet IoT Hub Skola och länkar

Ett exempel på samverkan mellan Stockholms universitet och RISE är IoT Hub Skola med finansiering från Vinnova. Det rör Digitalisering av samhälle och skola, och inkluderar även Microsoft och fem skolhuvudmän. Mer information om den viktiga forskningen hittas via länkarna här nedanför:
Digitalisering av samhälle och skola
Sensorer och datainsamling ska bidra till att utveckla svensk skola
Länk till IoT Hub
RISE
Samarbetsavtal mellan RISE och Stockholms universitet 

 

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
E-post: info@fs.su.se

Samsynwiki – ett verktyg för samverkan

På denna sida