Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kommun, region och stat

Stockholms universitet är landets största lärarutbildare, en av kommunens största arbetsgivare och en av statens mest anlitade remissinstanser. Vår kontinuerliga dialog och formella samarbeten med stat, kommun och region är av högsta vikt för både vår och Stockholmsregionens utveckling.

 

Samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stad

Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena klimat och miljö samt social hållbarhet. Målet är att stärka och systematisera mångfalden av de samarbeten som redan pågår på många håll, liksom att förbättra förutsättningarna för framtida samverkan.

Läs mer om samarbetet med Stockholms stad

 

Samarbete mellan Stockholms universitet och Region Stockholm

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom sex områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser.

Läs mer om samarbetet med Region Stockholm

 

ULF-projektet – ett regeringsuppdrag

Stockholms universitet deltar i ULF-projektet (Utbildning-Lärande-Forskning) med Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). ULF-projektet är en plattform för ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning i samarbete mellan Botkyrka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan, Nacka kommun, Stockholms stad och Södertälje kommun.

Läs mer om regeringsuppdraget ULF

 

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)

Ger fördjupad kunskap om ekonomistyrning i offentlig verksamhet. Akademin för ekonomistyrning i staten har verkat i drygt 15 år med i snitt 20 deltagande myndigheter årligen. Intresset för att förstå mer om hur styrningen fungerar i myndighetsvärlden driver studenter, forskare och praktiker till samverkan.

Läs mer om AES på Företagsekonomiska institutionens webbplats

 

Samarbetsavtal mellan RISE och Stockholms universitet

Forskningsinstitutet RISE och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. Avtalet är en viktig grund för det gemensamma arbetet med att få till stånd fler samarbetsprojekt.

Läs mer om samarbetet med RISE

 

Kontakt

Samarbeten med Region Stockholm och Stockholms stad samt RISE
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

E-post: info@fs.su.se

ULF-projektet
Projektledare: Maria Andrée

E-post: maria.andree@mnd.su.se

Demokratimässa - den svenska demokratin firar 100 år

Demokratimässan ingick i ett regeringsuppdrag till Stockholms universitet om att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar.

Projektledare: Johan Sandahl
E-post: johan.sandahl@hsd.su.se

Läs mer om Demokratimässan

 

På denna sida