Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kommun, region och stat

Stockholms universitet är landets största lärarutbildare, en av kommunens största arbetsgivare och en av statens mest anlitade remissinstanser. Vår kontinuerliga dialog och formella samarbeten med stat, kommun och region är av högsta vikt för både vår och Stockholmsregionens utveckling.

 

Demokratimässa - den svenska demokratin firar 100 år

Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det slutgiltiga beslutet om kvinnlig rösträtt vilket innebar att Sverige fick allmän och lika rösträtt. Men det betydde inte att alla medborgare fick rösta.

Mer om demokratimässan

Digital mässa den 18 november 2021


 

Samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stad

Samarbetet ska inledningsvis utvecklas inom områdena klimat och miljö samt social hållbarhet. Målet är att stärka och systematisera mångfalden av de samarbeten som redan pågår på många håll, liksom att förbättra förutsättningarna för framtida samverkan.

Stockholms stad


 

Samarbete mellan Stockholms universitet och Region Stockholm

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningarna som finns inom dessa områden.

Region Stockholm


 

ULF-projektet – ett regeringsuppdrag

Stockholms universitet deltar i ULF-projektet med Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Det är en plattform för ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning i samarbete mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset och Kunskapsskolan Sverige AB.

ULF


 

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)

Ger fördjupad kunskap om ekonomistyrning i offentlig verksamhet. Akademin för ekonomistyrning i staten har verkat i drygt 15 år med i snitt 20 deltagande myndigheter årligen. Intresset för att förstå mer om hur styrningen fungerar i myndighetsvärlden driver studenter, forskare och praktiker till samverkan.

AES


 

Samarbetsavtal mellan RISE och Stockholms universitet

Forskningsinstitutet RISE och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. Avtalet är en viktig grund för det gemensamma arbetet med att få till stånd fler samarbetsprojekt.

RISE

 

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Global Engagement Team
Maria Wikse, internationell samordnare

Region Stockholm och Stockholms stad
Monica Åberg Yngwe, samverkansrådgivare

E-post: info@fs.su.se

Kontakt för Civis

Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen för arbetet med Civis inom Stockholms universitet.
E-post: fredrik.oldsjo@su.se

Johanna Diehl, projektledare för Civis  
E-post: johanna.diehl@su.se

Maria Wilenius, chef för Ledningssekretariatet, Rektors kansli
E-post: maria.wilenius@su.se 

Kontakt för ULF

Projektledare: Maria Andrée, maria.andree@mnd.su.se

Samsynwiki – ett verktyg för samverkan

Kontakt för Demokratimässan

Projektledare: Johan Sandahl, johan.sandahl@hsd.su.se

På denna sida