Stockholms universitet

Kultursektorn

Stockholms universitet har forsknings- och utbildningssamarbeten med ett stort antal av Stockholms muséer, teatrar och andra kulturinstitutioner. Här kan du läsa om några exempel på våra samarbeten.

 

Dramaten

Dramaten och Stockholms universitet samverkar långsiktigt inom forskning och utbildning och drar på olika sätt nytta av varandras kompetenser.

Läs mer om samarbetet med Dramaten

 

Kulturhuset Stadsteatern

Sedan 2020 har Stockholms universitet ett samverkansavtal med Kulturhuset Stadsteatern (KHST). Samverkan bedrivs på en rad nivåer och inkluderar en rad institutioner vid universitetet. 

Läs mer om samarbetet med KHST

 

Universitetets museisamarbeten

Stockholms universitet samarbetar med flera museum runt om i huvudstaden. Genom exempelvis centrumbildningar, gästprofessurer och gemensamma projekt samverkar vi kring konst, kultur och vetenskap.

Hallwylska museet
Naturhistoriska riksmuseet
Nobel Prize Museum
Nordiska museet
Magasin III
Statens maritima museer

 

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
E-post: info@fs.su.se

På denna sida