Stockholms universitet logo, länk till startsida

Årsredovisningar

Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet under det gångna året.

Universitetet lämnar varje år en årsredovisning till regeringen med redovisning av vilka resultat som har uppnåtts och hur anslagsmedlen har använts i verksamheten.


Årsredovisning 2019

Innehållet i årsredovisningen styrs främst av regeringens direktiv för återrapportering enligt regleringsbrevet och av Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Årsredovisning 2019 (958 Kb)

På denna sida