Stockholms universitet

Årsredovisningar

Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet under det gångna året.

Universitetet lämnar varje år en årsredovisning till regeringen med redovisning av vilka resultat som har uppnåtts och hur anslagsmedlen har använts i verksamheten.

Nedan kan du ladda ned årsredovisningar som pdf, men observera pdf:erna inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Om du behöver informationen i något annat format – till exempel Lättläst, ljudinspelning eller tillgänglighetsanpassad pdf – är du välkommen att kontakta oss.

Alla de viktigaste nyckeltalen finns på webbsidan ”Universitetet i siffror”.

 

Årsredovisning 2022

Innehållet i årsredovisningen styrs främst av regeringens direktiv för återrapportering enligt regleringsbrevet och av Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

Årsredovisning 2022 (10056 Kb)

På denna sida