Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet i rankningslistor

Stockholms universitet rankas bland världens 200 främsta lärosäten och är ett av de 100 högst rankade lärosätena i Europa, enligt flera väletablerade universitetsrankningslistor. I Sverige är Stockholms universitet ett av de ledande universiteten.

De olika rankningarna använder olika metoder för att mäta kvalitet. Times Higher Education World University Rankings (THE), QS Rankings och Academic Ranking of World Universities (ARWU) anses vara de mest inflytelserika universitetsrankningarna i världen.

Stockholms universitets rankningsplaceringar 2021/2022:

 • ARWU/Shanghai: 74
 • THE: 176
 • QS: 148
 

ARWU/Shanghairankningen

Den här mätningen görs av Jiao Tonguniversitetet i Shanghai. De använder framförallt följande indikatorer för att ranka världens universitet:

 • Antal alumner och anställda forskare som har vunnit Nobelpriser och ”Fields Medals”.
 • Antalet ”mycket citerade” forskare, vilket väljs ut av Thomson Reuters.
 • Antal artiklar som publicerats i tidskrifterna Nature och Science.
 • Antal artiklar indexerade i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index

Här kan du läsa mer om hur ARWU:s mätning går till

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i Shanghairankningen 2021

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i Shanghairankningens ämnesrankning, Global Ranking of Academic Subjects

 

Times Higher Education World University Rankings (THE)

Den här rankningen publiceras av THE World Universities Insights Limited. Metoden går ut på att skicka ut enkäter till utvalda personer samt titta på statistik utifrån 13 indikatorer inom dessa fem områden:

 • Undervisning (utbildningsmiljö)
 • Forskning (volym, inkomst och rykte)
 • Citationer (forskningsinflytande)
 • Internationell utblick (medarbetare, studenter och forskning)
 • Bidrag/forskningspengar från industrin

Här kan du läsa mer om hur THE:s mätning går till

Här kan du läsa om Stockholms universitets placering i THE 2022

 

QS World University Rankings

Denna rankning publiceras av Quacquarelli Symonds – QS som är ett företag specialiserat på information kring högre utbildning. Stockholms universitet är i topp 200 i världen och har plats 5 i Sverige. Rankningen baseras på följande kriterier:

 • Akademiskt rykte från global undersökning 40 %
 • Antal akademisk personal i förhållande till studenter 20 %
 • Citeringar per fakultet från Scopus 20 %
 • Rykte som arbetsgivare från global undersökning 10 %
 • Andel internationella studenter 5 %
 • Andel internationell personal 5 %

Fem ämnen rankas inom topp 50

QS rankar även ämnen. 51 ämnen delas upp i 5 bredare ämnesområden. Inom humaniora rankas Stockholms universitet först i Sverige. De ämnen vid Stockholms universitet som rankas inom topp 50 i världen är:

 • miljövetenskap (23)
 • socialpolitik och administration (40)
 • sociologi (37)
 • geografi (47)
 • geofysik (50)

Här kan du läsa mer om hur QS mätning går till

Här kan du läsa mer om QS World University Rankings by Subject

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i QS World University Rankings 2022

 

Leidenrankningen

Centre for Science and Technology Studies (CWTS) vid Leiden University står bakom Leidenrankningen, vilken faktiskt inte är en rankning utan flera. Du kan själv välja olika indikatorer på hemsidan och på så sätt rangordna lärosätena.

Rankingen är baserad på publikation- och citeringsdata från databasen Web of Science, men den tar inte hänsyn till lärosätets storlek. De lärosäten som har minst 800 publikationer i ett urval av Web of Science indexerade tidskrifter under de senaste fyra åren inkluderas. Leidenrankningen tar inte med konferenspublikationer eller bokpublikationer i beräkningen, detta är en viktig begränsning som påverkar områden såsom datavetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Leidenrankningen 2021 listar 1 225 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer. När det gäller indikatorn som visar hur stor andel av Stockholms universitets artiklar som tillhör världens 10 procent mest citerade inom sina fält (PP(top 10%) indikator) hamnar Stockholms universitet på plats 165 i världen. Den listan toppas av Rockefeller University, Massachusetts Institute of Technology och Princeton University.

I Sverige ligger Stockholms universitet på plats två, efter Karolinska Institutet.

Här kan du läsa mer om hur Leidenrankningens mätning går till

Här kan du läsa mer om resultatet av Leidenrankningen 2021

 

Europa

Här visas Stockholms universitet i en jämförelse med andra europeiska universitet.

 • THE: rankat 81:a bästa universitet i Europa (2022)
 • QS: rankat 60:e bästa universitet i Europa (2022)
 • Shanghai: rankat 25:e bästa universitet i Europa (2021)
 • Leidenrankningen: rankat 68:e bästa universitet i Europa, enligt PP(top 10%) indikator (under perioden 2016–2019)
På denna sida