Nyheter

Nyheter om infrastruktur

 • Ansök om plats för kurs på Askö 2021 - nytt datum! 2020-11-02 Kursansvariga ombeds att ansöka om plats för kända och önskade kursveckor under både vår- och hösttermin, senast 31 december. Det går att ansöka senare också men ansökningar som kommer tidigt prioriteras och underlättar vår planering.
 • Askö forskning vid B1 Boka Askövistelse 2021 - nytt datum! 2020-11-02 Välkommen att ansöka om tid för forskning, experiment, fältförsök eller att anordna ett möte på Askölaboratoriet och R/V Electra under 2021.
 • Boka Askövistelse 2020 2020-10-28 Välkommen att ansöka om tid för forskning, experiment, fältförsök eller att anordna ett möte på Askölaboratoriet under 2020.
 • Jonas Hentati-Sundberg Länken mellan Östersjöns havsbotten och himlens svalor 2020-09-23 På Stora Karlsös mäktiga klippväggar häckar 20 000 par sillgrisslor. Nu har ett gäng nyfikna unga forskare från tre olika lärosäten visat hur sillgrisslornas fiske göder mängder av fjädermygglarver, som i sin tur föder en stor koloni av svalor – näring från havsbotten till himlen.
 • SE FILM FRÅN ÖN: https://www.wwf.se/sillgrissla/#medborgarforskning Slow TV med medborgarforskning 2020-06-11 Nu har den populära live-sändningen av sillgrisslornas liv på Stora Karlsö startat igen! Om du ser något speciellt intressant på filmen så kan du skicka in det till forskarna som tar hjälp av artificiell intelligens för att analysera alla observationer.
 • Foto: Institutionen för miljövetenskap Klimatforskare testar metoder inför Arktisexpedition 2020-03-25 För att bättre förutse framtida utsläpp av växthusgaser, deltar universitetets forskare i en stor Arktisexpedition i höst. Som förberedelse har teamet just genomfört en pilotvecka med R/V Electra.
 • Östersjöns dolda rörelser kartläggs 2020-02-27 Forskningsfartyget Electra befinner sig nu utanför Grisslehamn för att mäta turbulens och omblandning i havet. Forskarna ombord vill lära sig mer om processerna som styr omblandning i Östersjön – något som påverkar såväl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.
 • Askövistelse 2020 - samma pris för alla! 2019-11-19 Nu finns en uppdaterad prislista för Askölaboratoriet och R/V Electra inför 2020. En nyhet är att alla lärosäten och myndigheter betala samma pris för vistelse på Askölaboratoriet. Passa på att boka in kända kurser, fältförsök och havsmöten redan nu.
 • Ansök om plats på R/V Electra 2020 2019-11-18 För er som vet att ni ska använda R/V Electra under 2020 är det värdefullt och önskvärt att ni inkommer med era ansökningar innan årsskiftet.
 • Limanda till Trosa strömmingsfestival 2019-05-17 När strömmingen vandrar in i den sörmländska skärgården firar Trosaborna med strömmingsfestival. I år deltar Askölaboratoriets fartyg R/V Limanda i festligheterna.
 • Årsrapport från Östersjöcentrum 2019-04-26 Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – Det är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare Tina Elfwing.
 • Upprop för miljöövervakningen 2019-03-15 Höstens budget innebar en kraftig minskning av anslagen till den nationella miljöövervakningen. Detta kan leda till att vissa provtagningar inte genomförs och bland andra Östersjöcentrum uppmanar nu politikerna att återställa anslagen i vårbudgeten.
 • Nytänkande forskningskommunikation från Electras nattgäster 2018-09-26 I ett annorlunda populärvetenskapligt projekt får vi följa Sara och Karin på forskningsstationer runt om i Sverige. I september var det dags att besöka Östersjön, Asköboratoriet och fartyget Electra.
 • R/VElectra af Askö R/V Electra utforskar stenåldern 2018-09-11 Hur mycket har vi människor påverkat Östersjön sedan stenåldern? Det har undersökts inom det miljöhistoriska projektet SEASIDE där vårt forskningsfartyg deltagit vid viktiga provtagningar.
 • Fr.v. Sandra Karlsson (Trosa arbetarekommun), Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister), Tina Elfwing (Östersjöcentrum), Christoph Humborg (Östersjöcentrum), Gun Rudquist (Östersjöcentrum), Magnus Jonsson (Bergs gård), Frida Jonsson (Bergs gård). Askölaboratoriet i fokus vid ministermöte 2018-04-04 Idag träffades Östersjöcentrum och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att diskutera hur vi kan förbättra tillståndet i Östersjön och vilken verksamhet som bedrivs vid den marina forskningsstationen Askölaboratoriet i Trosa skärgård.
 • R/V Electra's expeditions and sampling sites 2017 Framgångsrikt första år för R/V Electra 2017-12-19 Premiäråret 2017 blev intensivt för Stockholm universitets nya forskningsfartyg. 12 större forskningsexpeditioner har genomförts och nu summerar vi det första året till havs.
 • Boka plats för kurs på Askö 2018 2017-12-13 Nu är det dags för kursansvariga att ansöka om plats för kända och önskade kursveckor under både vår- och hösttermin på Askölaboratoriet.
 • Kungligt besök på Askölaboratoriet 2017-09-29 SEPTEMBER. Askö gästades av Kronprinsessan Viktoria och premiärbesökaren prinsessan Estelle.
 • Hur många kalorier förbrukar Östersjön? 2017-07-17 Varje år tillbringar grundkursen i marinbiologi över en månad i fält för att studera det marina livet vid Sveriges väst- och ostkust. I skrivande stund har kursdeltagarna just kommit hem från tio dagar på Askö, ca 10 mil söder om Stockholm.
 • Rekordår för sillgrisslemärkning på St. Karlsö 2017-07-07 Under årets grissling fick forskarna fullt upp då politiker och media besökte häckningshyllorna samtidigt som ett rekordstort antal ungar märktes.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Stora Karlsö, utanför Gotlands västkust Fartygsexpedition till Gotland 2017-04-24 I april 2017 for forskningsfartyget R/V Electra af Askö till Stora Karlsö utanför Gotland. Här ska forskare från Stockholms universitet och SLUAqua tillsammans undersöka en spännande koppling mellan land och hav.
 • Direktrapport från Electra 2017-04-07 Electra har besökt Alnön, Sundsvall för att hitta mineralet ikait, och det var ett väldigt spännande bottenlandskap som forskarna nu vill veta mer om.
 • Ny sensor till mätbojen 2016-02-25 Askölaboratoriets mätboj byggdes under säsongen 2016 ut med ännu en sensor. Sensorn mäter pigment och löst organiskt material. Man ser därmed vilka växtplanktongrupper som dominerar i vattenmassan och får bättre underlag för satellitbildstolkning.
 • Bojen sjösätts av Askös personal Bojen live-rapporterar om Östersjön 2014-05-22 Våren 2014 sjösattes en ny oceanografisk mätboj i Yttre Hållsfjärden, strax söder om Askö. Vid mätstationen, som kallas B1 har forskare tagit prover sedan 60-talet. Men nu har man för första gången en realtidsövervakning.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, dykeri och båtar, inklusive fartyget R/V Electra, och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Välkommen att ansöka online:

Hur övervakas havsmiljön?

Sverige har ett system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar. Miljöövervakning och forskning är två ömsesidigt beroende delar av denna verksamhet. Den svenska miljöövervakningen utförs på internationell, nationell och regional nivå.

Hur mår havet?

Resultaten från den nationella miljöövervakningen av haven presenteras på webbplatsen Sveriges vattenmiljö.

Östersjöcentrum deltar i produktionen av den regionala rapporten  Svealandskusten. Där sammanfattas miljötillståndet i detta havsområde.