Det går knappt att komma in i hytten där runt tio personer jobbar för fullt. Total är det runt 20 personer som arbetar med att måla, skruva, borra, installera utrustning, dra kablar och mycket mer.

Många arbetar för att få fartyget klart
Många arbetar för att få fartyget klart.

Mycket av utrustningen finns på plats, väggen i apparatrummet är full med skärmar, livflottar, en livräddningsbåt som också kan användas som dykplattform, och en blänkande klocka med Electras namn.

RIB och klocka
RIB och klocka.

I styrhytten börjar den mesta av utrustningen för navigation och djup finnas på plats.

Sen eftermiddag drog stor städningen igång inför att krängningstest skulle genomföras på kvällen när det blir så vindstilla som möjligt. Alla utrymmen tömdes på verktyg och städades samtidigt som stegen och luckor på fördäck lyftes på plats, moonpoolen täcks över, och laboratoriet bänkar töms och städas.

Apparatrummet är fortfarande lite rörigt
Apparatrummet är fortfarande lite rörigt.

På kvällen när havet ligger spegelblankt lyfts stora tyngder på för att användas vid krängningstestet där Transportstyrelsen deltar. Alla tester dokumenteras noga och ingår i utbildningen av Askölaboratoriets personal. Denna veckas testas bland annat brandpumpar och larmsystem, länspumpning, nödbelysning och mycket, mycket mer.

Spegelblankt i Nasva
Spegelblankt i Nasva.

Skrivet och fotograferat av Lena Kautsky